مانی‌فر: برنامه‌ای برای سخت کردن آزمون نداریم

مشروح گفتگو با مهندس مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان درباره کمپین اعتراض داوطلبان طراحی معماری و آزمون‌های نظام‌مهندسی را در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب