پاسخ آزمون طراحی معماری اسفند 1402 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری آذر 1402 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری اردیبهشت 1402 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری 1401 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری 1400 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری 1399 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری 1398 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری بهمن 1397 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پاسخ آزمون طراحی معماری اردیبهشت 1397 (فایل pdf)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

پکیج کامل فایل اتوکدی جزئیات اجرایی پیوست ۶ آیین نامه 2800 (dwg)

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

پکیج جامع دیتیل اتوکدی (dwg) و نقشه های فاز دو معماری و شهرسازی

قیمت اصلی 990,000 تومان بود.قیمت فعلی 390,000 تومان است.

جزییات اجرایی اسکوپ سنگ نما با سیم گالوانیزه (اتوکد dwg)

قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000 تومان است.

فایل اتوکدی dwg آلبوم نقشه ها و جزئیات اجرایی نمای کلاسیک رومی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.