کتاب آموزش جامع و اصول حرفه ای صورت وضعیت نویسی، متره و برآورد پروژه‌ها

نویسنده/ مترجم مهندس حسین بابا
ناشر نوآور
تعداد صفحات 256
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 2
شابک 9786001684418
سی‌دی ندارد
وزن 550 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

153,900 تومان

تعداد محصول:

153,900 تومان

کتاب آموزش جامع و اصول حرفه ای صورت وضعیت نویسی، متره و برآورد پروژه‌ها

نویسنده/ مترجم مهندس حسین بابا
ناشر نوآور
تعداد صفحات 256
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 2
شابک 9786001684418
سی‌دی ندارد
وزن 550 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

153,900 تومان

توضیحات

کتاب صورت وضعیت نویسی متره و برآورد پروژه‌ها

فهرست کتاب صورت وضعیت نویسی متره و برآورد پروژه‌ها:

مقدمه

فصل اول / تعاریف کاربردی

۱- مقدمه

۲- تعاریف

۳- اهداف متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

فصل دوم / مبانی متره و برآورد

۱- مقدمه

۲- متره، برآورد و انواع آن

۲-۱ انواع متره

۲-۲ انواع برآورد

۳- برآورد هزینه اجرای کار یک پروژه

۳-۱ روش بسته

۳-۲ روش باز

فصل سوم / اسناد راهنمای متره، برآورد و صورتوضعیتنویسی

۱- مقدمه

۲- اندازه‌گیری و ارزیابی کارها در FIDIC

۲-۱ اندازه‌گیری کارها

۲-۲ روش اندازه‌گیری کارها

۲-۳ ارزیابی کارها

۳- تغییرات و تعدیل در قرارداد در FIDIC

۴- پرداخت صورت وضعیت‌ها در FIDIC

۵- دستورالعمل پیشنهادی صورتجلسات، دستورکارها و انواع آن

۵-۱ تعاریف

۵-۲ تهیه و ابلاغ صورتجلسه

۵-۳ گواهی انجام کار ماهانه

۵-۴ تهیه و ابلاغ دستورکار

۵-۵ صورت وضعیت‌های موقت

۵-۶ صورت وضعیت قطعی

۶- توضیحات تکمیلی درباره انواع صورتجلسات

۷- بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- کتاب صورت وضعیت نویسی متره و برآورد پروژه‌ها

۸- انواع گزارش‌های عملکردی پروژه

۸-۱ جدول گزارش عملکرد روزانه

۸-۲ گزارش ماهانه

فصل چهارم / صورت وضعیت و روش‌های تنظیم آن

۱- مبانی فهرست بهاء و ساختار شکست کار

۱-۱ فهرست بهاء

۱-۲ ساختار شکست کار

۲- تعریف صورت وضعیت و انواع آن

۳- روش‌های تهیه و تنظیم صورت وضعیت

۳-۱ صورت وضعیت فهرست بهایی (آیتمی)

۳-۲ صورت وضعیت مقطوع (سرجمع، متر مربعی، درصدی)

فصل پنجم / انواع ضرایب در قرارداد

۱- مقدمه

۲- ضریب بالاسری

۳- ضریب طبقات

۴- ضریب ارتفاع

۵- ضریب منطقه

۶- ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه

۶-۱ تعاریف

۶-۲ روش تهیه برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه

۷- ضریب مصالح پای کار

۸- ضريب پيشنهادي جزء (ضریب فصل) و کل

۹- ضريب تعدیل

۱۰- ضريب صعوبت یا سختی کار

۱۱- نحوه اعمال ضرایب در صورت وضعیت‌ها

فصل ششم / تعدیل آحاد بهاء

۱- مقدمه

۲- دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان

۲-۱ انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل

۲-۲ محاسبه تعدیل صورت وضعیتها

۳- نکات کلیدی در تعدیل پیمان‌های مبتنی بر شرایط عمومی پیمان و مشمول تعدیل

۴- مابه التفاوت مصالح

فصل هفتم / تجزیه بهاء و نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

۱- مقدمه

۲- پیوست بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶

۳- بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷

(دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها)

فصل هشتم / صورت وضعیت نویسی خدمات مهندسین مشاور

۱- مقدمه

۲- حق الزحمه مشاور

۲-۱ نحوه پرداخت حق‌الزحمه

۲-۲ صورت حساب نهايي و تسويه حساب

۳- بخشنامه شماره ۳۱۹۱-۵۴-۱۵۳۵۴-۱ تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۰ به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور

۴- بخشنامه شماره ۴۱۹۰-۵۴-۱۹۹۶۸-۱ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور

۴-۱ دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره‌ای که حق‌الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می‌شود

۵- حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاور

فصل نهم / مباحث تکمیلی

۱- تعریف قرارداد و انواع آن

۲- روش‌های اجرای پروژه‌های ساختمانی

۲-۱ روش امانی

۲-۲ روش متعارف (پیمانی)

۲-۳ روش طرح و ساخت

۳- انواع قرارداد به لحاظ اجرائی

۳-۱ پیمان بر اساس فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳-۲ پیمان بر اساس فهارس بهای خاص

۳-۳ پیمان متر مربع زیربنا

۳-۴ پیمان یک قلم (بر اساس برنامه‌ریزی پیشرفت کار) (LS)

۳-۵ پیمان با قیمت ثابت

۳-۶ پیمان با قیمت مقطوع (برآورد کلی)

۳-۷ پیمان کلیدگردان (کلید در دست)

۳-۸ پیمان مدیریت

۳-۹ پیمان ساخت- بهره برداری-واگذاری یا انتقال (BOT)

۳-۱۰ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری- واگذاری (BOOT)

۳-۱۱ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری (BOO)

۳-۱۲ پیمان ساخت- اجاره- واگذاری (BLT)

۳-۱۳ پیمان ساخت- واگذاری – بهره برداری (BTO)

۴- طرح‌های عمرانی

۴-۱ انواع طرح‌های عمرانی

۴-۲ کسورات طرح‌های عمرانی

۴-۲-۱ بیمه تأمین اجتماعی

۴-۲-۱-۱ طبقه بندي قراردادها

۴-۲-۱-۲ وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي

۴-۲-۲ مالیات

۴-۲-۲-۱ مالیات بر درآمد

۴-۲-۲-۲ مالیات بر ارزش افزوده

۴-۲-۲-۳ تضامين حسن انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش پرداخت

۵- برنامه زمان‌بندی

۵-۱ انواع برنامه زمان‌بندی متناسب با سطوح جزئیات پروژه

۵-۲ انواع برنامه زمان‌بندی متناسب با پیچیدگی و حجم پروژه

۵-۳ بررسی برنامه زمان‌بندی (مبنا) توسط کارفرما

۶- مناقصات و انواع آن

۷- دفتر فنی پیمانکار در کارگاه

۷-۱ دفتر فنی پروژه‌های عمرانی و وظایف آن

۷-۱-۱ نفرات کلیدی و شرح وظایف دفتر فنی

۷-۱-۲ اقدامات پیمانکار برای شرکت در مناقصه

۷-۱-۳ تنظیم و به هنگام سازی نمودار سازمانی و نیروهای اجرایی

۷-۱-۴ مدیریّت پروژه

۷-۱-۵ شرح وظایف مدیر پروژه (در پروژه‌های بزرگ)

۷-۱-۶ شرح وظایف رئیس کارگاه

۷-۱-۷ خلاصه شرح وظایف معاون فنی و اجرائی

۷-۱-۸ خلاصه شرح وظایف مهندسین اجرا

۷-۱-۹ خلاصه وظایف مسئول کنترل پروژه

منابع و مآخذ کتاب صورت وضعیت نویسی متره و برآورد پروژه‌ها

وزن 550 g
ابعاد 25 × 17 × 1.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب آموزش جامع و اصول حرفه ای صورت وضعیت نویسی، متره و برآورد پروژه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

محصولات مشابه