کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

نویسنده/ مترجم مهندس محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات 424
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 2
شابک 9786001680564
سی‌دی ندارد
وزن 621 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

209,000 تومان

تعداد محصول:

209,000 تومان

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

نویسنده/ مترجم مهندس محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات 424
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 2
شابک 9786001680564
سی‌دی ندارد
وزن 621 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

209,000 تومان

توضیحات

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول :

مقررات عمومی

پیشگفتار

طرحهای عمرانی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) :

نمودار گردشی قانون بودجه كل كشور
نمودار سلسله مراتب بودجه در طرحهای عمرانی
طبقه‌بندی عملیات بودجه‌ریزی
الف) امور عمومی
ب) امور دفاعی
ج) امور اجتماعی
د) امور اقتصادی
فصل
برنامه
فعالیت جاری
طرح عمرانی
اعتبارات طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای به تفكیك فصول
نمونه‌هایی از برنامه‌های زیرمجموعة فصول

طرحهای عمرانی و قانون برنامه و بودجه :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

ماده (۱) قانون برنامه و بودجه
(تعاریف)
مواد (۲) و ( ۳) قانون برنامه و بودجه
(شورای اقتصاد)
ماده (۵) قانون برنامه و بودجه
مواد (۷ )، (۹) و (۱۰) قانون برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور مصوبه شماره ۲۲۳۲ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۸
مواد (۱۱) الی (۱۵) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
مواد (۱۷) الی ( ۲۰ ‌) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه
(اجرای طرحهای عمرانی)
ماده ‌(۲۲ ) قانون برنامه و بودجه
(اجرای طرحهای عمرانی)
مواد ‌(۲۴) و (۲۵) قانون برنامه و بودجه
(منابع مالی)
مواد ‌( ۲۸) الی (۳۰) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)
مصوبه شماره ۷۵۱۲۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۳

آیین‌نامه اجرایی تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه
مواد (۳۱) و (۳۲) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)
مواد (۳۴) الی (۳۷) قانون برنامه و بودجه
(نظارت)
گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی
گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی سال
مواد (۳۹) الی (۴۱) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مواد (۴۸) و (۵۰) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مصوبه شماره ۲۴۳۸ د مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب
لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و كارگروهای تخصصی :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

بخش اول ـ كلیات
بخش دوم ـ كارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری
بخش سوم ـ كارگروه زیربنایی و عمران
بخش چهارم ـ كارگروه آب كشاورزی و منابع طبیعی
بخش پنجم ـ كارگروه صنعت و معدن
بخش ششم ـ كارگروه بهینه‌سازی مصرف سوخت
بخش هفتم ـ كارگروه شهرسازی و معماری
بخش هشتم ـ كارگروه آمایش و محیط زیست
بخش نهم ـ كارگروه گردشگری و میراث فرهنگی
بخش دهم ـ كارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری
بخش یازدهم ـ كارگروه توسعه صادرات
بخش دوازدهم ـ كارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات
بخش سیزدهم ـ كارگروه آموزش و پرورش
بخش چهاردهم ـ كارگروه اجتماعی
بخش پانزدهم ـ كارگروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی
بخش شانزدهم ـ كارگروه فرهنگ، هنر و تربیت بدنی
بخش هفدهم ـ اعضای كارگروه بانوان و جوانان
بخش هجدهم ـ كارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها

آیین‌نامه نحوه كار شورای فنی استان :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

طرحهای عمرانی و لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها
طرحهای عمرانی و دستورالعمل‌های تكمیل فرمهای موافقتنامه طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
نمودار طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی)
طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای

موضوع نظام جدید بودجه‌ریزی مرداد ماه ۱۳۸۱ :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

۱- دارایی‌های ثابت (۱۱۰۰۰۰)
۲- موجودی انبار (۱۲۰۰۰۰)
۳- اقلام گرانبها (۱۳۰۰۰۰)
۴- دارایی‌های تولید نشده (۲۰۰۰۰۰)
راهنمای طبقه‌بندی هزینه‌ها (شرح مواد هزینه) (اعتبارات جاری)
آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی
قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده ۳ قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
«نظام فنی و اجرایی كشور»
آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی

طرحهای عمرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

مواد (۶) و (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
ماده (۳۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۳۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۴۱) و (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۶۱) و (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۶۵)، (۶۸) و (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۷۸) و (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
ماده (۸۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
آیین‌نامه اجرای ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور
مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تشكیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوبه شماره ۳۸۶/دش مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹
مصوبه شماره ۳۲۴۸۲/ت ۲۳۰۲۰ هـ مورخ ۱۴/۳/۱۳۸۰ موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
ماده (۱۰۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
طرحهای عمرانی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
«آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷»
دستورالعمل حسابداری موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشورـ وزارت امور اقتصادی و دارایی :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
“آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی”
طرحهای عمرانی و آیین‌نامه اموال دولتی
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور
برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری
مصوبه شماره ۴۰۳۵۸/ت ۲۵۶۱۷ هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۰ موضوع كاركنانی كه در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه‌ها همكاری می‌نمایند.
بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵
ماده (۸۷)، (۱۵۴) و (۱۸۱) قانون كار
مواد (۱۲) و (۱۹) قانون مدنی

طرحهای عمرانی و قانون محاسبات عمومی كشور :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

ماده (۱) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۶) الی (۸) قانون محاسبات عمومی كشور
دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع ماده (۸) محاسبات عمومی كشور
مواد (۹) الی (۱۴) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۱۸) الی (۳۶) قانون محاسبات عمومی كشور
مصوبه شماره ۸۱۲۷۸/ت مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۷ موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۳۷) الی (۳۹) قانون محاسبات عمومی كشور
(درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار)
ماده (۵۰) قانون محاسبات عمومی كشور
(هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
مواد (۵۲) الی (۶۲) قانون محاسبات عمومی كشور
(هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)

آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌های موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی كشور :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۵۶) الی (۶۲) قانون محاسبات عمومی كشور
ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی كشور
(هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
مواد (۶۵) و (۷۲) قانون محاسبات عمومی كشور
(هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومی كشور
(هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها)
آیین‌نامه موضوع ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۷۵) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۹۰) الی (۹۴) قانون محاسبات عمومی كشور
(نظارت مالی)
ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی كشور
بخشنامه ۱۵۵۱۳/۵۹۱۷۵/۵۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۶۸
دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۹۵) قانون محاسبات كشور
مواد (۹۶) و (۹۷) قانون محاسبات عمومی كشور

(تنظیم حساب و تفریغ بودجه) :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

دستورالعمل اجرایی ماده (۹۷) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۹۹) الی (۱۰۲) قانون محاسبات عمومی كشور
(تنظیم حساب و تفریغ بودجه)
ماده (۱۰۵) قانون محاسبات عمومی كشور
مواد (۱۰۶)، (۱۱۳)، (۱۲۲) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومی كشور
طرحهای عمرانی و قانون دیوان محاسبات كشور
مواد (۱) الی (۷) قانون دیوان محاسبات كشور
مواد (۲۳) الی (۲۶) قانون دیوان محاسبات كشور
مواد (۲۸) الی (۳۷) قانون دیوان محاسبات كشور
ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات كشور
ماده (۴۴) قانون دیوان محاسبات كشور

«طرحهای عمرانی و قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی هستند» :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴
مصوبه شماره ۴۱۳۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۵
«آیین‌نامه اجرایی بند «م» قانون نحوه هزینه كردن اعتبارات مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴»

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

فصل اول ـ مواد قانونی
فصل دوم ـ طبقه‌بندی قراردادها
فصل سوم ـ نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانكاری
فصل چهارم ـ وظایف واگذارندگان كار، پیمانكاران و سازمان تأمین اجتماعی
فصل پنجم ـ فصل حساب قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن
فصل ششم ـ پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

طرحهای عمرانی و سازمان حسابرسی
مواد (۶) و (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی
(موضوع، وظایف و اختیارات)
طرحهای عمرانی و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
مواد (۷)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مصوب ۱۳۷۹
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

«طرحهای عمرانی و قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب» :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

مواد (۱ ) و (۲) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب»
ماده (۴) و بند «۴» قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب»
طرحهای عمرانی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی
آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی
مواد (۱۲۸) و (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی كشور
آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی كشور
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه‌های عمرانی

طرحهای عمرانی و تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۵۲
ضوابط مربوط به تغییر در اعتبار مواد هزینه طرحهای عمرانی
تبصره (۵۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴
تعیین اعتبارات ارزی دستگاه‌های اجرایی
تبصره (۶۷) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴
تأیید پرداخت بهای خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت
تبصره (۶۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ موضوع پیشنهاد سازمان برنامه و تأیید شورای اقتصاد جهت افزایش سرمایه دولت در بانك‌های تخصصی از محل تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی كه به صورت وام پرداخت شده است.
تبصره (۶۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۵
مشاركت در تنظیم دستورالعمل تبصره (۶۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۵ (نظارت مالی)
تبصره (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۵۷

ابلاغ نقل و انتقال اعتبارات جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و طرحهای خاص ناحیه‌ای و طرحهای منطقه‌ای ناشی از تغییر تقسیمات كشوری به مقامات محلی :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

تبصره (۳۳) قانون بودجه كل كشور سال ۱۳۵۸
تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۹
تسویه حساب برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم و انجام اقدامات قانونی لازم در زمینه متخلفان از حكم مندرج در تبصره (۴۰) قانون بودجه ۱۳۵۹
بند «ت» تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۹
پیشنهاد ضوابط برای تنظیم و تكمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی از اسناد واخواهی شده و ممیزی برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم
جلوگیری از اجرای كارها به روش امانی
ضوابط اجرایی كارهای امانی در طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای استانی
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارك قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان‌های پیمانكاران
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

دستورالعمل ارسال اسناد و مدارك پیمان در قالب لوح‌های رایانه‌ای :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

عدم پیش‌بینی وسیله نقلیه در اسناد و مدارك پیمان
رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از كارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط
اهداف كمی طرح مبتنی بر اهداف كمی برنامه
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به كلیه اشخاص حقوقی ایرانی
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
منابع و مآخذ کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

 

بنیاد مهندسی ایران

bonyadnet.com

وزن 621 g
ابعاد 21 × 17.5 × 1.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

محصولات مشابه