کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

89,000 تومان

تعداد محصول:

89,000 تومان

89,000 تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

 

فهرست کتاب نظام فنی و اجرایی کشور:

بخش اول: نظام فنی و اجرایی

نظام فنـی و اجـرایی طرح‌هـای عمرانی

۱- كلیات

۲- تعریف

۳- نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی كشور

۴- اصول و مبانی كلی حاكم بر نظام فنی و اجرایی

۵- گستره نظام فنی و اجرایی

۶- تهیه طرح

۷- مدیریت بر تهیه طرح

۸- اجرای طرح

۹- خدمات مدیریت و كنترل

۱۰- خدمات و فعالیت‌های اجرایی

۱۱- شرح اصول و مبانی حاكم بر نظام فنی و اجرایی

۱۲- تعریف

۱۳- اصول حاكم بر انجام مطالعات بنیادی و تحقیقاتی

۱۴- تعریف

۱۵- اصول و مبانی حاكم بر تهیه و تدوین معیارها‌، استانداردها و ضوابط فنی

۱۶- تعریف

۱۷- اصول و مبانی حاكم بر تهیه طرح

۱۸- اصول و مبانی حاكم بر تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح و واحدهای خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح

۱۹- اصول و مبانی حاكم بر ارجاع كار به واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح (‌‌‌‌‌‌واحدهای تهیه طرح)

۲۰- اصول و مبانی حاكم بر قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح

۲۱- اصول و مبانی حاكم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت حق‌الزحمه قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح

۲۲- تعریف

۲۳- اصول و مبانی حاكم بر اجرای طرح

۲۴- تعریف واحد اجرای طرح

۲۵- اصول و مبانی حاكم بر تشخیص صلاحیت واحدهای اجرای طرح

۲۶- اصول و مبانی حاكم بر ارجاع كار به واحدهای اجرای طرح

۲۷- اصول و مبانی حاكم بر قراردادها و پیمان‌های اجرای طرح

۲۸- اصول و مبانی حاكم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت قراردادها و پیمان‌های اجرای طرح

مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای طرح

۲۹- تعریف

۳۰- اصول و مبانی حاكم بر مدیریت‌، كنترل و نظارت بر اجرای طرح

آماده‌سازی برای نگهداری و ‌بهره‌برداری

۳۱- تعریف

۳۲- اصول و مبانی حاكم بر آماده‌سازی برای نگهداری و ‌بهره‌برداری

۳۳- تعریف

۳۴- اصول و مبانی حاكم بر ارزشیابی

نظام فنی و اجرایی كشور

نظام فنی و اجرایی كشور، فصل اول- كلیات

۱- هدف

۲- دامنه كاربرد

۳- مراجع

۴- تعاریف و مفاهیم

۵- اصول نظام فنی و اجرایی كشور

۶- عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی كشور

نظام فنی و اجرایی كشور، فصل دوم- مدیریت

الزامات مدیریت

مرحله پیدایش

نظام فنی و اجرایی كشور، فصل سوم-پدید‌آوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

مرحله مطالعات توجیهی

مرحله طراحی پایه

مرحله طراحی تفصیلی

مرحله اجرا

مرحله راه‌اندازی،تحویل و شروع بهره‌برداری

الزامات پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری

نظام فنی و اجرایی كشور، فصل چهارم- تهیه اسناد مدیریت، پدیـدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌هسرمایه‌گذاری

الزامات تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

نظام فنی و اجرایی كشور، فصل پنجم- نحوه استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی كشور

بخش دوم: اصول حاکم بر قراردادها

مـوافقتنامـه، شـرایـط عمـومـی و شـرایـط خصـوصـی پـیـمـان‌هـا

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شـرایـط خصوصـی پیمـان‌ها و مقررات مربوط به آنها

موافقتنامه پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان، فصل اول- تعاریف و مفاهیم

شرایط عمومی پیمان، فصل دوم-‌ تأییدات و تعهدات پیمانكار

شرایط عمومی پیمان، فصل سوم-‌ تعهدات و اختیارات كارفرما

شرایط عمومی پیمان، فصل چهارم- تضمین، پرداخت، تحویل‌ كار

شرایط عمومی پیمان، فصـل پنجم-‌ حوادث قهری، فسخ، ختـم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

بخش سوم: قرارداد سرجمع

پـیـمــان اجـرای كـارهـای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره یك- پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره دو- پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره سه- پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره چهار- پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره پنج- پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع

بخش چهارم: تشخیص صلاحیت و ارجاع کار

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی و تشـخیص صـلاحیت پیمـانكاران

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل اول- کلیات

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل دوم- انواع پیمانكاران

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل سوم- تشخیص صلاحیت

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل چهارم- ضوابط و نظامات

آیین‌نامـه ارجاع كـار به پیمانكاران

دسـتـورالعـمـل نـحـوه رسـیـدگـی به تخلفات انتظامی (‌‌‌حرفه‌ای) پیمانكاران

رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیمانکاران، فصل اول- كلیات

رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیمانکاران، فصل چهارم- فرآیند رسیدگی به تخلفاتانتظامـی (‌‌‌حرفه‌ای) و تجدید نظـر در آراء

بخش پنجم: آشنایی با فهرست بها

فهرست بهای واحد پایه‌ رشتـه ابنیه سـال ۱۳۹۴

دستورالعمل كاربرد، فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

کلیات، فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

تنظیم صورتجلسات، فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

فصل‌های فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۴

پیوست ۱ فهرسـت بهای واحد پـایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- مصالح پای‌كار

پیـوست۲ فهرست بهای واحد پایـه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- ضریب طبقات

پیوست ۳ فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- شـرح اقلام هزینه‌های بالاسـری

پیوست۴ فهـرست بـهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- دستورالعمل تجهیز و برچیدن كارگاه

پیوست۵ فهرسـت بهای واحد پایـه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴ – کارهای جدید

بخش ششم: آزمون‌های نظام مهندسی

آزمون‌‌های نظام مهندسی

كلیدواژه نظام فنی و اجرایی کشور
منابع و مآخذ
وزن 100 g
ابعاد 25 × 17 × 1 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نظام فنی و اجرایی کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *