پیشنویس پیوست لازم الاجرای مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “ضوابط حفاظتی – انتظامی ساختمان‌ها”

پیشنویس پیوست لازم الاجرای مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “ضوابط حفاظتی – انتظامی ساختمان‌ها”

به اطلاع می‌رساند پیش نویس غیر قابل استناد پیوست لازم الاجرای مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوا...

ادامه مطلب