اخبار نظام مهندسی, مقررات ملی ساختمان, وزارت راه و شهرسازی

آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی

آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی وزرات راه و شهرسازی بهمن ماه 1397 (تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

پروانه اشتغال بکار مهندسی

دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی یکی از دغدغه های مهم و اصلی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی است. اما صرف داشتن یک مدرک تحصیلی در رشته های مهندسی به معنی داشتن همه شرایط لازم برای دریافت پروانه اشتغال نیست. هر شخص حقیقی که متقاضی دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی از وزارت راه و شهرسازی در وهلۀ اول باید بداند آیا مدرک تحصیلی وی از حیث عنوان و یا محتوای درسی و آموزشی جزء رشته های اصلی هفتگانه مهندسی ساختمان است یا جزء رشته های مرتبط، حدود صلاحیت حرفه ای آن به چه صورت است و اینکه آیا اصولاً امکان اخذ پروانه اشتغال دارد یا خیر.

رشته های اصلی و مرتبط با مهندسی ساختمان

طبق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های اصلی مهندسی عبارتند از: معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک. فارغ التحصیلان این رشته ها جهت دریافت پروانه اشتغال تقریبا با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. همچنین بر طبق تبصره 1 ماده 7 این قانون رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق مگردد که عنوان انها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد. فارغ التحصیلان این رشته ها میتوانند با دریافت پروانه اشتغال خدمات فنی معینی را در زمینه مهندسی ساختمان ارائه دهند ولی این خدمات عرفاً همتراز خدمات رشته های اصلی نمیباشد.

کمیسیون هم ارزی رشته ها

بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین  این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان “کمیسیون هم ارزی رشته ها” تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.

با توجه با تنوع بالای مدارک تحصیلی از حیث مقطع تحصیلی (کاردانی پیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته) و عنوان رشته ها، این سوال برای فارغ التحصیلان پیش می آید که آیا مدرک تحصیلی من واجد شرایط لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی و دریافت پروانه اشتغال هست یا خیر. لذا به کلیه دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی با عناوین متفاوت از رشته های اصلی، کارشناسی ارشد و دکتری فاقد مدرک کارشناسی در رشته های اصلی و مواردی از این قبیل توصیه می شود قبل از ثبت نام در آزمون نظام مهندسی، با توجه به مدرک تحصیلی خود، شرایط لازم را از حیث امکان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی مطابق با آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها مورد بررسی قرار دهند.

در ادامه آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت استفاده شما مهندسان گرامی قرار داده شده است.

سایر مصوبات ، از ابتدا تا جدیدترین را از جدول زیر دانلود کنید.

تاريخ موضوع
1397/02/16 بخشنامه شماره 400/14678 مورخ 1397/02/16 كميسيون هم ارزي رشته ها
1396/08/06 بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 كميسيون هم ارزي رشته ها
1396/06/06 بخشنامه شماره 400/27527 مورخ 96/06/06 كميسيون هم ارزي رشته ها
1395/01/22 مصوبه شماره 400/1637 مورخ 95/01/22 كميسيون هم ارزي رشته ها 
1394/11/05 مصوبه شماره 400/65825 مورخ 94/11/24 درخصوص تسهيل در امر صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي
1394/11/05 مصوبه شماره 430/60958 جدول كد رشته ها (تاريخ 1394/11/05)
1394/09/23 مصوبه شماره 430/52381 كميسيون هم ارزي رشته ها (تاريخ 1394/09/23)
1394/05/25 مصوبه شماره 430/27882در خصوص كارشناسي ناپيوسته (تاريخ1394/05/25)
1392/12/07 مصوبه شماره 430/68309 (تاريخ 1392/12/07)
1392/06/23 مصوبه شماره 430/29780 (تاريخ 1392/06/23)
1392/04/19 مصوبه شماره 430/26670 در خصوص كد كاردانها (تاريخ 1392/04/19)
1391/11/04 مصوبه كميسيون (تاريخ 1391/11/04)
1390/05/23 مصوبه در خصوص كارشناسي ناپيوسته يا كارداني با كد اصلي
1390/03/11 مصوبه كمسيون (تاريخ 1390/03/11)
1389/12/07 مصوبه كمسيون هم ارزي رشته ها (تاريخ 1398/12/07)

بخشنامه ها:

تاريخموضوع
1390/04/28 بخشنامه فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته رشته علمي كاربردي معماري
 بخشنامه درخصوص قبول شدگان اسفند 89

دستورالعملها:

تاريخموضوع
1389/04/02اصلاحيه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
 دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *