کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

نویسنده/ مترجم مهندس محمدمهدی حری مهندس محمد صفرپناه
ناشر نوآور
تعداد صفحات 428
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 11
شابک 9786001682612
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف 223,250 تومان
قطع کتاب رحلی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

319,000 تومان

تعداد محصول:

319,000 تومان

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

نویسنده/ مترجم مهندس محمدمهدی حری مهندس محمد صفرپناه
ناشر نوآور
تعداد صفحات 428
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 11
شابک 9786001682612
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف 223,250 تومان
قطع کتاب رحلی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

319,000 تومان

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات بر اساس آخرین ویرایش مباحث ۶ و ۹ مقررات ملی ساختمان بروز شده است. و در مورد منابعی از آزمون که با تغییر ویرایش مواجه شده اند سعی شده است که با تغییرات و فرضیاتی اندک، امکان حل و بررسی سوالات وجود داشته باشد.

و برخی از موضوعات سوالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث دیگر مطرح نشده اند، یا تغییر قابل توجه داشته اند و دیگر قابل حل نیستند. البته عمده این سوالات در ویرایش جدید مباحث با تغییر اندک مواجه شده اند اما با فرضیاتی قابل حل می باشند. این کتاب می تواند برای داوطلبان شرکت در آزمون محاسبات عمران مورد استفاده واقع شود. همچنین نکته قابل توجه این است که در این ویرایش کتاب، برای تمامی سوالات (به غیر از سوالات تحلیل سازه) کلیدواژه مدنظر سوال ارائه شده است.

فهرست مطالب:

بخش اول: سؤالات طبقه‌بندی شده مبحث ششم

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آذر ماه سال ۱۳۹۲»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «خرداد ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آبان ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مرداد ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «شهریور سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اسفند ماه سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۶»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۸»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۹»

بخش دوم: سؤالات طبقه‌بندی شده مبحث هفتم

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آذر ماه سال ۱۳۹۲»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «خرداد ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آبان ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مرداد ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «شهریور سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اسفند ماه سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۶»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۸»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۹»

بخش سوم: سؤالات طبقه‌بندی شده مبحث هشتم

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آذر ماه سال ۱۳۹۲»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «خرداد ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آبان ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مرداد ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «شهریور سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اسفند ماه سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۶»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۸»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۹»

بخش چهارم: سؤالات طبقه‌بندی شده مبحث نهم

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آذر ماه سال ۱۳۹۲»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «خرداد ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آبان ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مرداد ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «شهریور سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اسفند ماه سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۶»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۸»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۹»

بخش پنجم: سؤالات طبقه‌بندی شده مبحث دهم

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آذر ماه سال ۱۳۹۲»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «خرداد ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آبان ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مرداد ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «شهریور سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اسفند ماه سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۶»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۸»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۹»

بخش ششم: سؤالات طبقه‌بندی شده استاندارد ۲۸۰۰

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آذر ماه سال ۱۳۹۲»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «خرداد ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آبان ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مرداد ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «شهریور سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اسفند ماه سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۶»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۸»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۹»

بخش هفتم: سؤالات طبقه‌بندی شده تحلیل سازه

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آذر ماه سال ۱۳۹۲»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «خرداد ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «آبان ماه سال ۱۳۹۳»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مرداد ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۴»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «شهریور سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اسفند ماه سال ۱۳۹۵»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۶»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «بهمن ماه سال ۱۳۹۷»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۸»
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «مهر ماه سال ۱۳۹۹»

کلیدواژه

منابع و مأخذ

پیشگفتار:

مجموعه پیش‌رو از مجموعه کتاب‌های ویژه‌ی آزمون نظام مهندسی است که با توجه به تغییرات عمده در ویرایش سال ۱۳۹۹ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و تغییراتی که در ویرایش سال ۱۳۹۸ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان رخ داده است، مورد بازنگری اساسی و ویرایش کلی قرار گرفت.

از ویژگی‌های بارز ویرایش جدید کتاب پیش‌رو باید به موارد ذیل اشاره کنیم:

۱) برای تمامی سؤالات آزمون که از مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ طرح شده‌اند (به‌جزء سؤالات تحلیل سازه‌ها)، در این ویرایش برای اولین بار کلیدواژه‌ی مدنظر سؤال ارائه شده است. این موضوع برای مخاطبین کتاب، اهمیت استفاده از کلیدواژه برای رسیدن به بند مدنظر طراح سؤال را روشن خواهد کرد. تمامی کلیدواژه‌های ارائه‌شده متناسب با “کلیدواژه طلایی انتشارات نوآور (عمران محاسبات)” می‌باشد تا داوطلبین بتوانند با نحوه‌ی استفاده از کتاب کلیدواژه نیز آشنا شوند. برای حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سؤالات، کلیدواژه می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

۲) برای تمامی سؤالات سعی شده است حل تشریحی به‌صورت گام به گام ارائه گردد. به این صورت که قدم به قدم با استخراج الزامات آیین‌نامه‌ها و بررسی اطلاعات ارائه‌شده در سؤال، به حل مشروح سؤال پرداخته شده است.

۳) در مورد منابعی از آزمون که با تغییر ویرایش مواجه شده‌اند، سعی شده است که با تغییرات و فرضیاتی اندک امکان بررسی سؤالات وجود داشته باشد. در این مورد با چند وضعیت مواجه خواهیم شد:

الف) برخی از موضوعات سؤالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث، دیگر مطرح نشده‌اند یا تغییر قابل توجه داشته‌اند و دیگر قابل حل نیستند. در این موارد با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با ویرایش ۱۳۹۹ امکان پاسخگویی به این سؤال وجود ندارد و بخش مد نظر طراح سؤال حذف شده است” از حل آن سؤال صرف‌نظر شد. تعداد این دسته سؤالات اندک است.

ب) عمده موضوعات سؤالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث، با تغییر اندک مواجه شده‌اند اما با فرضیاتی قابل حل هستند. در این موارد با بیان فرضیات مورد نیاز در ابتدای حل مسأله، به حل تشریحی سؤال مطابق با ویرایش جدید اقدام شده است.

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات

پ) در برخی از موضوعات سؤالات ادوار گذشته، تغییرات در ویرایش جدید مباحث، منجر به تغییر نتیجه شده است که یا مقدار حاصل از محاسبات در بین گزینه‌ها نیست یا مقدار حاصل از محاسبات گزینه‌ای غیر از کلید اعلامی از سوی دفتر مقررات خواهد بود. در این موارد با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با مبحث نهم ویرایش ۱۳۹۹، مقدار حاصل در بین گزینه‌ها وجود ندارد” و یا با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با مبحث نهم ویرایش ۱۳۹۹، گزینه (۱) پاسخ صحیح می‌باشد” به این موضوع اشاره شده است و در انتهای حل، کلید اعلامی از سوی دفتر مقررات ارائه شده است.

وزن 945 g
ابعاد 30 × 21 × 2 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

محصولات مشابه