راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 340
سال چاپ 98
نوبت چاپ 11
سال ویرایش 92
شابک 9786003010048
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

61,900 تومان

تعداد محصول:

61,900 تومان

ناموجود

ناموجود

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 340
سال چاپ 98
نوبت چاپ 11
سال ویرایش 92
شابک 9786003010048
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

61,900 تومان

ناموجود

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی) سعی شده است ضوابط کلی درمورد عایق کاری حرارتی اجزای تشکیل دهنده پوسته خارجی، با استفاده از روش های معتبر و متعارف، تشریح گردد.
کلیات، تعاریف، عملکردهای جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی( ومشخصات فیزیکی مورد نیاز، )جزییات اجرایی عایق کاری دیوار، بام و سقف، کف و بازشوها، وهمچنین گونه بندی پلهای حرارتی و روش های کلی جلوگیری از ایجاد یا کاهش اثر آن درهشت فصل وپنج پیوست ارائه شده است.

راهنمای حاضر از مقررات ملی ساختمان یا هدف ارائه توضیحات و اطلاعات تکمیلی لازم در خصوص ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی در ساختمان ها تهیه شده است.

بخش اول راهنما، توضیحات تکمیلی در بازه کلیات و تعاریف مبحث و در بخش دوم مقررات کلی و اجرا تشریح شده است.  بخش سوم، توضیحات تفصیلی، به همراه نمونه مثال های عددی، در خصوص روشهای طراحی عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان و توصیه های طراحی معماری ارائه شده است. در بخش چهارم و پنجم، توضیحات تکمیلی در مورد ضوابط مربوط به تاسیسات مکانیکی، سیستم روشنایی و تاسیسات الکتریکی بیان شده است.

شایان ذکر است که در کنار رعایت الزامات تعیین شده در مبحث ۱۹، باید همواره تامین حداقل تهویه مورد نیار برای سلامت ساکنان ساختمان ها منظور شود، پیش بینی های لازم برای جلوگیری از بروز میعان در جدارهای ساختمانی صورت گیرد.

فهرست:

عنوان

۱ – ۱۹ کلیات کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

۱ – ۱ – ۱۹ دامنه کاربرد
۲ – ۱ – ۱۹ تعاریف

۲ – ۱۹ مقررات کلی طراحی و اجرا کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

۱- ۲ – ۱۹ مدارک موردنیاز برای اخذ پروانه ساختمان

۱ – ۱ – ۲ – ۱۹ گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
۲ – ۱ – ۲ – ۱۹ چک لیست انرژی
۳ – ۱ – ۲ – ۱۹ نقشه های ساختمان
۴ – ۱ – ۲ – ۱۹ مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت
۵ – ۱ – ۲ – ۱۹ مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی

۲ – ۲ – ۱۹ عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمانها

۱ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی کاربری (یا نحوه تصرف) ساختمان
۲ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان
۳ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
۴ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان
۵ – ۲ – ۲ – ۱۹ گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

۳ – ۲ – ۱۹ عوامل ویژه فرعی

۱ – ۳ – ۲ – ۱۹ گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
۲ – ۳ – ۲ – ۱۹ گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان های غیرمسکونی

۴ – ۲ – ۱۹ روش های طراحی پوسته خارجی ساختمان
۵ – ۲ – ۱۹ طراحی سیستمهای مکانیکی
۶ – ۲ – ۱۹ طراحی سیستم روشنایی

۳ – ۱۹ پوسته خارجی ساختمان کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول

۱ – ۳ – ۱۹ روش الف – روش کار کردی

۱ – ۱ – ۳ – ۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
۲ – ۱ – ۳ – ۱۹ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی پوسته خارجی
۳ – ۱ – ۳ – ۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته

۲ – ۳ – ۱۹ روش ب – روش تجویزی

۱ – ۲ – ۳ – ۱۹ الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی
۲ – ۲ – ۳ – ۱۹ اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
۳ – ۲ – ۳ – ۱۹ اثر بهره گیری از سایه بان مناسب
۴ – ۲ – ۳ – ۱۹ نکاتی درباره مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی
۵ – ۲ – ۳ – ۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۱ (با پنجره برتر)
۶ – ۲ – ۳ – ۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۲ (با پنجره ساده)

۳ – ۳ – ۱۹ اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان

۱ – ۳ – ۳ – ۱۹ جهت گیری ساختمان
۲ – ۳ – ۳ – ۱۹ حجم و فرم کلی ساختمان
۲ – ۳ – ۳ – ۱۹ جانمایی فضاهای داخلی
۴ – ۳ – ۳ – ۱۹ جدارهای نورگذر
۵ – ۳ – ۳ – ۱۹ سایبانها
۶ – ۳ – ۳ – ۱۹ اینرسی حرارتی
۷ – ۳ – ۳ – ۱۹ تهویه طبیعی

۴ – ۱۹ تأسیسات مکانیکی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول

۱ – ۴ – ۱۹ مقررات کلی
۲ – ۴ – ۱۹ تأسیسات سرمایش و گرمایش

۱ – ۲ – ۴ – ۱۹ تأمین سرمایش و گرمایش
۲ – ۲ – ۴ – ۱۹ مدارهای توزیع
۳ – ۲ – ۴ – ۱۹ پایانه های سرمایش و گرمایش

۳ – ۴ – ۱۹ سیستم های تهویه

۱ – ۳ – ۴ – ۱۹ تأمین هوای تازه
۲ – ۳ – ۴ – ۱۹ کیفیت درزبندی بازشوها

۴ – ۴ – ۱۹ تأسیسات آب گرم مصرفی

۱ – ۴ – ۴ – ۱۹ ملاحظات کلی
۲ – ۴ – ۴ – ۱۹ عایق کاری لوله و مخزن

۵ – ۱۹ سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول

۱ – ۵ – ۱۹ سیستمها و تجهیزات روشنایی
۲ – ۵ – ۱۹ سیستم های کنترل روشنایی

۱ – ۲ – ۵ – ۱۹ روشنایی فضاها
۲ – ۲ – ۵ – ۱۹ سیستم های کاهش میزان و یا مدت روشنایی
۳ – ۲ – ۵ – ۱۹ کنترل خاموش کردن روشنایی

۳ – ۵ – ۱۹ شدت روشنایی فضاها
۴ – ۵ – ۱۹ روشنایی محوطه و بیرون ساختمان

۱ – ۴ – ۵ – ۱۹ لامپها
۲ – ۴ – ۵ – ۱۹ کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان

۵ – ۵ – ۱۹ کنتور
۶ – ۵ – ۱۹ موتورها

پیوست ۱ روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

پ ۱-۱ تعیین جرم سطحی مؤثر جدار
پ ۱-۱-۱ جدار در تماس با خارج
پ۱-۱-۲ جدار مجاور خاک
پ۱-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده پ۱-۱-۴ جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان
پ ۱-۲ جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

پیوست ها:

۲ :روش محاسبه شاخص خورشیدی

۳ : گونه بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران

۴ : گونه بندی کاربری ساختمانها

۵ : تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

 ۶ : مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، علایم

۷ : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

۸ : مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی

پ۸-۱ مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی

پ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس

پ۸-۳ مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول

پ۸-۳-۱ آجر پلاک (نما)

پ ۸-۳-۲ أجر تویر (دیوار)

پ ۸-۳-۳ آجر سوراخ دار (دیوار)

پ۸-۳-۴ بلوک سفالی (دیوار)

پ۸-۳-۵ بلوک سیمانی (دیوار)

پ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)

پ۸-۳-۷ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)

پ ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)

پیوست ۹ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها

پ۹-۱ضریب انتقال حرارت شیشه ها

پ ۹-۱-۱-شیشه های ساده

پ ۹-۱-۲-شیشه های دو جداره عمودی

پ۹-۱-۳ شیشه های دو جداره افقی (سقفی)

پ۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

پ۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشه تک جداره ساده

پ۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره

پ۹-۳ مثال های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

پ۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها

پیوست ۱۰ سایه بانها

پیوست ۱۱ روش های محاسبه پل های حرارتی

پ۱۱-۱ گونه های مختلف پل های حرارتی

ب۱۱-۲ روند محاسبات عددی

پ۱۱-۳ ضرایب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول

پ۱۱-۳-۱ کف های زیرین مجاور خاک

پ۱۱-۳-۱-۱ کف روی خاک بدون عایق حرارتی
پ۱۱-۳-۱-۲ کف روی خاک با عایق حرارتی

پ۱۱-۳-۲ دیوارهای مجاور خاک

پ۱۱-۳-۳ اتصالات متداول کفهای مجاور خارج یا فضای کنترل نشده

پ۱۱-۳-۴ اتصالات متداول سقفهای میانی

پ۱۱-۳-۵ اتصالات متداول بامها و دیوار

پ۱۱-۳-۶ اتصال دیوارهای داخلی و خارجی

پ۱۱-۳-۷ اتصالات بين بازشوها و جدارهای غیرنورگذر

پیوست ۱۲ مثال محاسبه و طراحی پوسته خارجی ساختمان طبق روش کار کردی

پ۱۲-۱ اطلاعات موردنیاز

پ۱۲-۲ مراحل انجام محاسبات به روش کار کردی

پ ۱۲-۲-۱ مرحله اول: تعیین گروه بندی ساختمان

پ ۱۲-۲-۲ مرحله دوم: محاسبه مساحت اجزای مختلف جدارهای ساختمانی

پ۱۲-۲-۲-۱ دیوارهای خارجی

پ ۱۲-۲-۲-۲ دیوارهای مجاور فضای کنترل نشده

پ۱۲-۲-۲-۳ پنجرهها پ۱۲-۲-۲-۴ درها

پ ۱۲-۲-۲-۵ سقف

پ۱۲-۲-۲-۶ کفها

پ۱۲-۲-۳ مرحله سوم: محاسبه طول پل های حرارتی پوسته خارجی

پ۱۲-۲-۳-۱ کف مجاور خاک

پ۱۳-۲-۲-۹ دیوارهای خورشیدی صلب مجوف

پ۱۳-۲-۲-۱۰ دودکش خورشیدی

پ۱۳-۲-۲-۱۱ سلول فتوولتائیک

پ۳-۲-۲-۱۲ کلکتور (جمع کننده خورشیدی با سیال مایع

پ۱۳-۲-۲-۱۳ سیستم ترکیبی فتوولتائیک و کلکتور خورشیدی

پ۱۳-۲-۲-۱۴ پمپ گرمایی با انرژی خورشیدی

پ۱۳-۲-۲-۱۵ چیلر جذبی با انرژی خورشیدی

پ۱۳-۳ تولید انرژی با استفاده از دیگر انرژی های تجدیدپذیر

پ۱۳-۳-۱ توربین بادی پ۱۳-۴ سیستم نوین تهویه

پ۱ – ۴ – ۱۳ فن خروج هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا

پ۱۳-۴-۲ دریچه ورود هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا

پ۱۳-۵ سیستم های بازیافت انرژی

پ۱۳-۵-۱ بویلر بازیافت حرارت

پ۱۳-۵-۲ سیستم بازیافت گرمایی برای پیش گرمایش هوای احتراق

پ۱۳-۵-۳ لوله حرارتی

پ۱۳-۵-۴ مبدل لوله حرارتی

پ۱۳-۵-۵ مبدل حرارتی ترموسیفونی

پ۱۳-۵-۶ رکوپراتور

پ۱۳-۵-۷ گونومایزر

پ۱۳-۵-۸ سیستم بازیافت متناوب حرارت

پ۱۳-۵-۹ سیستم بازیافت انرژی از هوای خروجی

پ۱۳-۵-۱۰ مبدل حرارتی هوا به هوا

پ۱۳-۵-۱۱ مبدل حرارتی صفحه ای

پ ۱۳ ۵-۱۳ مبدل گردان هوا به هوا – چرخ آنتالپی

پ۱۳-۵-۱۳ سیکل بازیافت همراه با کویل

پ۱۳-۵-۱۴ سیکل بازیافت آنتالپی دو برجی

پ۱۳-۶ سیستم های ذخیره سازی

پ۱۳-۶-۱ سیستم ذخیره کن سنگین

پ ۱۳-۶-۲ جدار ذخیره کننده تغییر فازی

پ۱۳-۶-۳ سیستم تهویه شبانه

پ۱۳-۶-۴ سیستم های پیش گرمایش یا پیش سرمایش با بهره گیری از ذخیره سازی خاک

پ۱۳-۷ تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با بازدهی انرژی بالا

پ۱۳-۷-۱ پمپهای حرارتی متصل به زمین

پ۱۳-۷-۲ سیستم های تولید همزمان گرما | سرما و برق

پ۱۳-۸ سیستم های هوشمند برای انطباق هر چه بیشتر تولید انرژی با نیازهای مقطعی

پ۱۳-۸-۱ اجزای اصلی یک سیستم هوشمند

پ۱۳-۸-۱-۱ ورودی ها

پ۱۳-۸-۱-۲ نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات

پ۱۳-۱۰۸-۳ خروجیها پ۱۳-۸-۱-۴ ملاحظات زمانی

پ۱۳-۸-۱-۵ ویژگی تجربه آموزی یا توانایی یادگیری

پ۱۳-۸-۲ سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات گرمایی و سرمایی

پ۱۳-۸-۳ پوسته هوشمند

پ۱۳-۸-۳-۱ سیستمها و عناصر تأثیرگذار بر طراحی یک پوسته هوشمند

پیوست ۱۴ تشریح برخی سیستم های تأسیساتی مطرح

پ۱۴-۱ اصول سیستم سرمایش تبخیری مستقیم

پ۱۴-۲ تشریح برخی سیستم های سرمایی تبخیری بهبود یافته

پ۱۴-۲-۱ سیستم های سرمایی جذبی جامد (چرخ دسیکنت)

پیوست ۱۵ اصول بهره گیری بهینه از روشنایی طبیعی و مصنوعی

پ ۱۵-۱ سیستم های نورپردازی با نور طبیعی

پ۱۵- ۱-۱ روشنایی طبیعی و مزایای آن

پ ۱۵-۱-۲ طاقچه نوری

پ ۱۵-۱-۳ لوله نوری

پ۱۵-۱-۴ سیستم متمرکز کننده سهموی

پ۱۵-۵۱ لوور آیینهای

پ۱۵-۱-۶ پانل با برش لیزری

پ۱۵-۱-۷ پانل منشوری

پ۱۵-۱-۸ ابزارهای طراحی روشنایی طبیعی در ساختمان

پ ۱۵-۲ سیستم های نورپردازی با نور مصنوعی

پ۱۵-۲-۱ انواع مختلف لامپها

پ۱۵-۲-۱-۱ لامپهای الهتابی پ۱۵-۲-۱-۲ لامپهای تخلیه در گاز

پ۱۵-۲-۱-۳ لامپهای دیودی ساطع کننده نور (ال.ای.دی)

پ۱۵-۲-۲ روش های کاهش میزان روشنایی

پ۱۵-۲-۲-۱ کاهش دهنده های نور لامپها

پ۱۵-۲-۲-۲ کلیدهای مستقل روشن و خاموش کردن لامپ

منابع و مآخذ 

وزن 340 گرم
ابعاد 20 × 17 × 1 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *