کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

نویسنده/ مترجم مهندس ایرج فصیحی/مهندس امید هاشمی
ناشر نوآور
تعداد صفحات 576
سال چاپ 95
نوبت چاپ 3
شابک 9786001681653
سی‌دی ندارد
وزن 780 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

290,000 تومان

تعداد محصول:

290,000 تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

نویسنده/ مترجم مهندس ایرج فصیحی/مهندس امید هاشمی
ناشر نوآور
تعداد صفحات 576
سال چاپ 95
نوبت چاپ 3
شابک 9786001681653
سی‌دی ندارد
وزن 780 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

???? برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

290,000 تومان

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳ :

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

فهرست مطالب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳

مقدمه

فصل اول: حدود کار و مسئولیتها :

-۱مقدمه
۱ـ ۲ـ تضمین کیفیت کارهای اجرایی
۱ـ ۳ـ مسئولیتها
۱ـ ۳ـ ۱ـ طراح
۱ـ ۳ـ ۲ـ مجری )مدیر پروژه پیمانکار(
۱ـ ۳ـ ۳ـ مهندس ناظر )بازرس(
۱ـ ۴ـ مراجع و مستندات قانونی

فصل دوم: نقشهکشی و نقشهخوانی و وسایل اندازهگیری :

۲ـ ۱ـ مقدمه
۲ـ ۲ـ نقشهکشی و نقشهخوانی
۲ـ ۲ـ ۱ـ نمایش اجسام صنعتی
الف: تصویر قائم نقطه و خط بر روی یک صفحه
ب: تصویر چند ضلعی بر روی صفحه
۲ـ ۲ـ ۲ـ تصاویر اجسام
طریقه تصویر نمودن اجسام با استفاده از جعبه تصویر
۲ـ ۲ـ ۳ـ انواع خطوط
-۱خط اصلی )خط دید(
-۲خط چین )خط ندید(
-۳خط محور یاخط نقطه
-۴خط هاشور
۲ـ ۲ـ ۴ـ اندازهگیری
اجزاء اندازه گیری
۲ـ۲ـ۵ـ اصول پلان ساختمان
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۱ـ مقیاس
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۲ـ علائم در نقشهکشی معماری
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۳ـ ترسیم پلان
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۴ـ درها در پلان
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۵ـ پنجرهها در پلان
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۶ـ پلهها در پلان
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۷ـ علامت شمال در پلان
۲ـ ۲ـ ۵ـ ۸ـ اندازهگذاری پلان
۲ـ۲ـ۶ـ نقشههای آسانسوری
۲ـ ۲ـ ۷ـ بخشی از علایم اختصاری در نقشههای آسانسوری )نمونه(
۲ـ ۳ـ وسایل اندازهگیری
۳-۲ـ ۱ـ مترو خط کش
۲ـ ۳ـ ۲ـ کلیس
ورنیه
خواندن کلیس
کلیس دیجیتالی
۲ـ ۳ـ ۳ـ میکرومتر
اصول کارمیکرومتر
خواندن میکرومتر
مراقبت از میکرومتر
طرز به کار بردن میکرومتر
۲ـ ۳ـ ۴ـ پرگار
۲ـ ۳ـ ۵ـ وسایل اندازهگیری ثابت )شابلن(
۲ـ ۳ـ ۶ـ وسایل اندازهگیر زاویه
۲ـ ۳ـ ۷ـ وسایل کنترل

فصل سوم: ابزار، ابزار دستی و جوشکاری :

۳ـ ۱ـ ابزار
۳ـ ۲ـ چکش
۳ـ ۲ـ ۱ـ انواع چکش
دسته چکش
۳ـ ۲ـ ۲ـ نکات کار با چکش
۳ـ ۳ـ قلم
۳ـ ۴ـ اره
جنس تیغه
کمان اره
ماشین اره
نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در اره کاری
۳ـ ۵ـ سوهان
انواع آج سوهان
سوهانهای یک آجه
سوهانهای دو آجه
اندازه آج سوهانها
انواع سوهان از نظر فرم
روش سوهانکاری
نکاتی که درسوهان کاری بایستی مورد توجه قرار گیرند
۳ـ ۶ـ مته
دنباله )دم( مته
فازمته
جان مته
شیار مته
زوایای مته
تیز کردن متهها
جنس متهها
فرمهای دنباله مته
الف ـ دنباله استوانهای
ب ـ دنباله مخروطی
ج ـ دنباله هرم ناقص
ماشینهای مته دستی
ماشین مته پایه دار
الف- ماشین مته رومیزی
ب- ماشین مته ستونی
بستن مته
نکاتی که در سوراخ کاری بایستی مورد توجه قرار گیرد
نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سوراخ کاری
خزینه کاری
۳ـ ۷ـ پیچ و مهرهها
شکل دندانههای پیچ و مهره
پیچ و مهره از جهت گردش
پیچهای متریک دنده مثلثی
پیچهای دنده مثلث اینچی
شکل پیچ و مهرهها )آچارخور(
فرم مهرهها
واشرها
ضامن پیچ و مهرهها
پیچهای مخصوص
۳ـ ۸ـ سنگ سنباده
تراکم دندانههای سنگ سنباده
انتخاب سنگ سنباده
بستن سنگ سنباده
ماشینهای سنگ سنباده
تیزکردن ابزارها
نکاتی که در سنگزنی بایستی مورد توجه قرار گیرند
مقررات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سنگزنی
۳ـ ۹ـ قیچی
اصول قیچی کاری
لقی بین تیغهها
قیچیهای دستی
۳ـ ۱۰ـ سوراخ کاری با سمبه ماتریس
۳ـ ۱۱ـ ابزارهای دستی
۳ـ ۱۱ـ ۱ـ پیچ گوشتی
۳ـ ۱۱ـ ۲ـ درفش
۳ـ ۱۱ـ ۳ـ حلزونی
۳ـ ۱۱ـ ۴ـ انبردست
۳ـ ۱۱ـ ۵ـ دم باریک
۳ـ ۱۱ـ ۶ـ آچارتخت
۳ـ ۱۱ـ ۷ـ آچار رینگی
۳ـ ۱۱ـ ۸ـ آچار بکس
۳ـ ۱۱ـ ۹ـ آچار فرانسه
۳ـ ۱۱ـ ۱۰ـ آچار چپقی
۳ـ ۱۱ـ ۱۱ـ آچار آلن)مغزی(
۳ـ ۱۱ـ ۱۲ـ انبر قفلی
۳ـ ۱۱ـ ۱۳ـ پولی کش
۳ـ ۱۱ـ ۱۴ـ آچار ترك متر
۳ـ ۱۱ـ ۱۵ـ روغن دان
۳ـ ۱۲ـ جوشکاری با قوس الکتریکی
دستگاههای جوشکاری
الکترودها
تجهیزات محل جوشکاری
زاویه نگهداری و هدایت الکترود
برش با گاز
نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در برش با گاز

فصل چهارم: ایمنی :

۴ـ ۱ـ مقدمه
۴ـ ۲ـ موارد عمومیدرایمنی کارکنان
۴ـ ۳ـ تجهیزات حفاظت شخصی )انفرادی(
۴ـ ۳ـ ۱ـ لباس کار
۴ـ ۳ـ ۲ـ کفشها
۴ـ ۳ـ ۳ـ کلاه ایمنی )کلاه خود(
۴ـ ۳ـ ۴ـ عینک حفاظتی
۴ـ ۳ـ ۵ـ دست کشها
۴ـ ۴ـ نکات اساسی در جلوگیری از خطر سقوط )پرت شدگی(
۴ـ ۴ـ ۱ـ جلیقه ایمنی
۴ـ ۴ـ ۲ـ موانع و نردههای حفاظ
۴ـ ۵ـ کابینهای مجازی و وسایل دیگر در چاه آسانسور
۴ـ ۵ـ ۱ـ سکوهای متحرك
۴ـ ۵ـ ۲ـ آسانسورهای موقت
۴ـ ۵ـ ۳ـ بالابر خاص
۴ـ ۶ـ داربست
۴ـ ۷ـ نردبانهای قابل حمل
۴ـ ۸ـ امداد و نجات در سانحه برقگرفتگی
۴ـ ۸ـ -۱جداسازی مصدوم
۴ـ ۸ـ ۲ـ امدادرسانی به مصدوم
۴ـ ۸ـ ۲ـ ۱ـ تنفس مصنوعی
الف – روش دمیدن هوا
ب – روش سیلوستر
ج- روش هولگر نیلسون
د- هوارد- فشردن قفسه صدری از جلو
ه ـ روش شفر یا فشردن دندهها از پشت
و – روش الاکلنگی و یا تاب دادن تمامیبدن
۴ـ ۸ـ -۲-۲ماساژ قلبی
۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ تزریق دارو به قلب
۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ شوك الکتریکی
۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۳ـ ماساژ داخلی قلب
۴ـ ۸ـ ۲ـ ۲ـ ۴ـ ماساژ خارجی قلب
۴ـ ۸ـ ۲ـ ۳ـ سوختگی

فصل پنجم: تجهیزات و متعلقات بالابرها

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
۵ـ ۱ـ مقدمه
۵ـ ۲ـ بالابرهای دستی
۵ـ ۲ـ ۱ـ قرقره زنجیر دستی
۵ـ ۲ـ ۲ـ تیرفور )(Tirfor
۵ـ ۲ـ ۳ـ بالابرهای موتوری ـ برقی
۵ـ۲ـ۴ـ بالابرهای خاص
۵ـ ۲ـ ۵ـ نکات اساسی در بالابردن بار

فصل ششم: مدیریت حمل و انبار کالا در پروژه

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
۶ـ ۱ـ حمل و انبار کالا
۶ـ ۱ـ ۱ـ انبار و جابجایی کالا و تجهیزات
۶ـ ۱ـ ۲ـ اقلام تأئید نشده و غیر مصرفی
۶ـ ۱ـ ۳ـ تخلیۀ ضایعات و نظافت محل کار
۶ـ ۲ـ برنامۀ زمانبندی مراحل اجرایی
۶ـ ۳ـ بستهبندی
۶ـ ۴ـ انبارداری
۶ـ ۵ـ جابجایی

فصل هفتم: چاه آسانسور

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
۷ـ ۱ـ مقدمه
۷ـ ۲ـ آمادهسازی چاه آسانسور
۷ـ ۲ـ ۱ـ پلان چاهک و نقشۀ سازه کف آن:
۷ـ ۲ـ ۲ـ مقطع برش طولی از چاه با قید اندازههای کامل از تراز کـف چاهـک تـا زیـر سـقف
موتورخانه
۷ـ ۲ـ ۳ـ پلان محل استقرار نیروی محرکه در موتورخانه به همراه سوراخهای محل عبور سـیم
بکسلها و جزئیات اجرای آن
۷ـ ۴ـ توصیههای مهم در اجراء چاه آسانسور
۷ـ ۵ـ موتورخانه آسانسور و شرایط آن
فهرست مطالب ۱۳

فصل هشتم: موتورخانه و تجهیزات داخل فضای بالاسری

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
۸ـ ۱ـ مقدمه
۸ـ ۲ـ شرایط موتورخانه
۸ـ ۳ـ موتورگیربکس
۸ـ ۴ـ موتور بدون گیربکس )گیرلس(
۸ـ۵ـ گاورنر
۸ـ ۶ـ سقف چاه
۸ـ ۷ـ شاسی
۸ـ ۸فلکههای هرزگرد
۸ـ ۹ـ نیروی محرکه در موتورخانه بالای چاه
۸ـ۱۰ـ موتور در پایین و کنار چاه
۸ـ ۱۱ـ ترمز مغناطیسی )مکانیکی(
-۱-۱۱-۸همسطح سازی دقیق
(Rope Gripper) – ترمز سیمبکسل۱۲-۸

فصل نهم: نصب ریلها و درب طبقه

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
۹ـ ۱ـ مقدمه
۹ـ ۲ـ نقشه ریلهای چاه آسانسور
۹ـ ۳ـ شاقولریزی ریلهای چاهآسانسور
۹ـ ۴ـ شاقولریزی درآسانسورهای گروهی و با دو درب مجاور
۹ـ ۵ـ تیرهای الگوی شاقول اندازی
۹ـ ۶ـ نحوه بکارگیری از سیمهای شاقول
۹ـ ۷ـ ریلها و براکتها
۹ـ ۷ـ ۱ـ کلیات
۹ـ ۷ـ ۲ـ ریلها
۹ـ ۷ـ ۳ـ براکتها
۹ـ ۷ـ ۴ـ براکتهای پایه
۹ـ ۷ـ ۵ـ )بست( لقمه ریل
۹ـ ۸ـ نصب براکتها
۹ـ ۸ـ ۱ـ نصب براکت برروی سازه آهنی
۹ـ ۸ـ ۲ـ نصب براکت برروی سازه بتنی
۹ـ ۸ـ ۳ـ روش نصب براکتها
۹ـ ۹ـ آمادهسازی ریلها برای نصب
۹ـ ۹ـ ۱ـ تمیزکاری و کنترل چشمی
۹ـ ۹ـ ۲ـ سوار و نصب ریلها
۹ـ ۹ـ ۳ـ شاقول کردن ریلها
۹ـ ۹ـ ۴ـ اندازهگیرفاصله دهانه ریلها
۹ـ ۱۰ـ عملیاتنهایی و تکمیلی ریلگذاری
۹ـ ۱۱ـ ریل معلق
۹ـ ۱۱ـ ۱ـ اجراء )آویزان کردن( ریلهای معلق
۹ـ ۱۱ـ ۲ـ بستن براکتها
۹ـ ۱۱ـ ۳تنظیم ریل
۹ـ ۱۱ـ ۴ـ بتنریزی براکتها
۹ـ ۱۱ـ ۵ـ تنظیمات نهائی
۹ـ ۱۲ـ درب طبقه
۹ـ ۱۲ـ ۱ـ درب لولایی
۹ـ ۱۲ـ ۲ـ درب از وسط باز شود دو لته )سانترال(
۹ـ ۱۲ـ ۳ـ درب کنار بازشو دولته )تلسکوپی(
۹ـ ۱۳ـ آستانه )سیل(
۹ـ ۱۴ـ نگهدارندههای عمودی در دو طرف
فهرست مطالب ۱۵
۹ـ ۱۵ـ سردرب و تجهیزات آن
۹ـ ۱۶ـ لتههای )پنلها( درب طبقه
۹ـ ۱۷ـ نصب درب طبقه
۹ـ ۱۷ـ ۱ـ نصب درب لولائی
۹ـ ۱۷ـ ۲ـ نصب درب تمام اتوماتیک
۹ـ ۱۸ـ روش تنظیم موقعیت دقیق سیل هر طبقه
۹ـ ۱۸ـ ۱ـ نصب آستانه )سیل(درب طبقات
۹ـ ۱۹ـ نصب لتههای )پنلها( درب طبقه
۹ـ ۱۹ـ ۱ـ مراحل نصب لتههای درب
۹ـ ۲۰ـ نصب سیمبکسل تک رشته
۹ـ ۲۱ـ اینترلاك
۹ـ ۲۲ـ عامل بستن درب
۹ـ ۲۳ـ نصب اینترلاك و عامل بستن درب
۹ـ ۲۴ـ سینی پاخور آستانه )سیل( درب طبقه

فصل دهم: نصب کابین و وزنه تعادل

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
۱۰ـ ۱ـ مقدمه
۱۰ـ ۲ـ کابین
۱۰ـ ۳ـ نصب قاب یوك کابین
۱۰ـ ۴ـ نصب کف کابین )بدون لرزه گیر(
-۵-۱۰نصب کف کابین )بهمراه لرزه گیر(
-۶-۱۰نصب )سوار کردن( اتاق کابین – )مسافربری(
-۷-۱۰نصب )سوارکردن( اتاق کابین )آسانسور باربر(
-۸-۱۰کف سازی اتاق کابین
-۹-۱۰نصب وزنه تعادل
-۱۰-۱۰اجرای کابین در داخل به صورت کامل
۱۰ـ ۱۱ـ نصب درب کابین
-۱-۱۱-۱۰مقدمه
-۲-۱۱-۱۰نصب درب کابین
-۳-۱۱-۱۰مراحل نصب درب کابین
-۴-۱۱-۱۰تجهیزات سیستم حفاظت

فصل یازدهم: سیمبکسلریزی )سیمبکسلهای تعلیق، گاورنر، جبران(

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳
۱۱ـ ۱ـ کلیات
۱۱ـ ۲ـ حمل و نقل و جابجایی سیم بکسل و سرهمبندی انتهای آزاد آن در محل برش
۱۱ـ ۳ـ سیم بکسل ریزی در آسانسور با سیم بکسلبندی )(۱ :۱
۱۱ـ ۴ـ سیم بکسل ریزی آسانسور با سیم بکسلبندی )(۲ :۱
۱۱ـ ۵ـ نصب سیم بکسل گاورنر
۱۱ـ ۶ـ جبران کننده )زنجیر و سیم بکسل جبران(
۱۱ـ ۷ـ نصب زنجیر جبران
۱۱ـ ۸ـ کنترل کشش بار در سیم بکسلها

فصل دوازدهم: عملیات اجرایی در چاهک

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳

۱۲ـ ۱ـ کلیات
۱۲ـ ۲ـ اجرای پایه )ستون( ضربهگیرها
۱۲ـ ۳ـ نصب ضربهگیر روغنی
۱۲ـ ۴ـ فلکه کششی هرزگرد ته چاه )گاورنر(
۱۲ـ ۵ـ نصب فلکه کششی سیم بکسل جبران

فصل سیزدهم: آزمونها و کنترل تنظیمات پس از اتمام عملیات نصب آسانسور

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی۳

۱۳ـ ۲ـ کنترل و بازرسی
۱۳ـ ۳ـ موتورخانه
۱۳ـ ۳ـ ۱ـ موارد عمومی
۱۳ـ ۳ـ ۲ـ نیروی محرکه
۱۳ــ ۳ـ ۳ـ گاورنر
۱۳ـ ۳ـ ۴ـ تابلو کنترل
۱۳ـ ۴ـ چاه آسانسور
۱۳ـ ۴ـ ۱ـ موارد عمومی
۱۳ـ ۴ـ ۲ـ دربها
۱۳ـ ۴ـ ۳ـ بالاسری
۱۳ـ ۴ـ ۴ـ سیمکشی
۱۳ـ ۴ـ ۵ـ چاهک
۱۳ـ ۵ـ کنترل موارد اجرای کابین
۱۳ـ ۵ـ ۲ـ یوك )قاب( کابین
۱۳ـ ۵ـ ۳ـ سقف کابین
مراجع

بنیاد مهندسی ایران

bonyadnet.com

وزن 780 g
ابعاد 21 × 17.5 × 2 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

محصولات مشابه