کتاب مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی

نویسنده/ مترجم مهندس محمدرضا زیبائی مهندس آنتونی آندون
ناشر پارسیا
تعداد صفحات 224
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 1
شابک 9786009837595
سی‌دی ندارد
وزن 336 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

119,000 تومان

تعداد محصول:

119,000 تومان

ناموجود

ناموجود

نویسنده/ مترجم مهندس محمدرضا زیبائی مهندس آنتونی آندون
ناشر پارسیا
تعداد صفحات 224
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 1
شابک 9786009837595
سی‌دی ندارد
وزن 336 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

119,000 تومان

ناموجود

کتاب مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی

فهرست مطالب کتاب مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول / اصول سرویس و نگهداری

۱-۱ تعریف نت

۱۱PM  ۲-۱نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

۳-۱ تعریف نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

۴-۱تعریف نگهداری و تعمیرات اصلاحی

PM 5-1تاریخچه سیستم های

۶-۱مفهوم کار کردن تا حد خرابی

۷-۱ مدیریت نت پیشگیرانه

۸-۱نت پیشگویانه

TPM 9-1معایب عدم استقرار

۱۳TPM 10-1مزایای استقرار

فصل دوم / معرفی قطعات

۱-۲ موتور گیربکس

۲-۲ترمز اصلی

Step 3-2استپ

Handrail 4-2دستگیره / هندریل

۵-۲ کاور و محافظ ورودی هندریل

۶-۲برس ایمنی

۷-۲ کلید راه اندازی

۸-۲ کامپلیت / صفحه شانه

۹-۲مکانیزم تشخیص نشست استپ

۱۰-۲مکانیزم تشخیص افزایش سرعت

۱۱-۲زنجیر استپ

۱۲-۲درب محافظ ایستگاههای بالا و پایین

Auxuilary Brake 13-2ترمز ایمنی/ثانویه

Balustrades 14-2بالستریت

۲۸Skirting Panels 15-2اسکرت

۲۸Deck 16-2دك

۲۸Cladding 17-2کلدینگ

۱۸-۲تجهیزات حرکت دستی

۱۹-۲مکانیزم صرفه جویی انرژی

فصل سوم / اصول روانکاری

۱-۳وظایف روغن

Viscosity 2-3گرانروی

۳-۳ انواع روغن

۱-۳-۳ روغن های معدنی

۲-۳-۳ روغن های مصنوعی

۳-۳-۳ روغن های نیمه مصنوعی

۴-۳روانکاری اجزای پله برقی

۴ مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی

۵-۳ انواع روغن استفاده شده در پله برقی

۶-۳انواع مکانیزم های روغنکاری

۱-۶-۳روغنکاری دستی ۳۷

۲-۶-۳روغنکاری ماهیانه با نیروی جاذبه

۳-۶-۳روغنکاری ماهیانه با نیروی پمپ روغن

۴-۶-۳روغنکاری اتوماتیک سالیانه

۵-۶-۳روانکاری دیسکی و غوطه ور در حمام روغن

۷-۳تنظیم صحیح فرچه ها

۸-۳تاثیرات دما بر روغن

۹-۳ روغن گیربکس

۱-۹-۳ نکات مهم در تعویض روغن گیربکس

۱۰-۳ آشنایی با انواع گریس

۱-۱۰-۳ شباهت گریس و روغن

۲-۱۰-۳ مزایای گریس

۳-۱۰-۳ تفاوت گریس و روغن

۴-۱۰-۳ مصارف گریس در پله برقی

۵-۱۰-۳ کاربرد غلط گریس در پله برقی

۶-۱۰-۳ درجه بندی گریس ها

فصل چهارم / اصول نگهداری پله برقی

۱-۴اصول مشترك پله برقیPM

۲-۴ تواتر بازدید اجزا

۳-۴ ابزارآلات مورد نیاز

۴-۴ اقدامات پیش از شروع تعمیرات

۵-۴ بازدید دیداری

۶-۴ کنتر لهای شنیداری

۷-۴ روانکاری

۸-۴ نظافت

۹-۴ کنترل ابعادی

۱۰-۴ آزمون های عملکردی

۱۱-۴ عیب یابی و خطاها

فصل پنجم / تعویض قطعات     

۱-۵ هندریل

۱-۱-۵ انواع خرابی هندریل

۲-۱-۵ تعویض هندریل

۳-۱-۵ خرابی و تعویض فریکشن ویل

۴-۱-۵ خرابی و تنظیم صحیح غلطک های فشاری

۵-۱-۵ انواع خرابی غلطک های هرزگرد

۶-۱-۵ خرابی و تعویض پروفیل هدایتگر هندریل

۷-۱-۵ خرابی و تعویض زنجیر قوس هندریل

۸-۱-۵ خرابی و تعویض زنجیر محرك هندریل

۹-۱-۵ خرابی و تعویض شفت هندریل

۲-۵ استپ/پالت

فهرست مطالب ۵

۱-۲-۵ خرابی استپ/پالت

۲-۲-۵ روشهای خارج نمون استپ

۳-۲-۵ خرابی راهنمای پلاستیکی

۴-۲-۵ تعویض راهنمای پلاستیکی

۵-۲-۵ خرابی غطلک استپ/پالت

۶-۲-۵ تعویض غطلک استپ/پالت

۷-۲-۵ خرابی شفت استپ/پالت

۸-۲-۵ تعویض شفت استپ/پالت

۳-۵ مکانیزمهای حرکتی

۱-۳-۵ خرابی زنجیر اصلی

۲-۳-۵ اصلاح خلاصی زنجیر اصلی

۳-۳-۵ تعویض زنجیر اصلی

۴-۳-۵ خرابی زنجیر هندریل

۵-۳-۵ اصلاح خلاصی زنجیر هندریل

۶-۳-۵ تعویض زنجیر هندریل

۷-۳-۵ خرابی زنجیر استپ

۸-۳-۵ مکانیزم سفارش زنجیر استپ

۹-۳-۵ تنظیم زنجیر استپ

۱۰-۳-۵ تعویض بخشی از زنجیر استپ

۱۱-۳-۵ تعویض کامل زنجیر استپ

۱۲-۳-۵ خرابی شفت اصلی

۱۳-۳-۵ تعویض بلبرینگ شفت اصلی

۴-۵ مکانیزمهای مستقل از حرکت

۱-۴-۵ خرابی بالستریت

۲-۴-۵ خرابی و تعویض درب ایستگاه

۳-۴-۵ خرابی و تعویض دك

۴-۴-۵ خرابی و تعویض روشنایی ها

۵-۴-۵ خرابی و تعویض شانه و کامپلیت

۶-۴-۵ خرابی و تعویض مسیرحرکت

۷-۴-۵ خرابی و تعویض کلدینگ

۵-۵ خرابی اجزای الکتریکی

۶-۵ موتورگیربکس

۱-۶-۵ خرابی موتور

فصل ششم / ایمنی در فرایند سرویس و نگهداری    

۱-۶ x حادثه بدلیل وقوع حریق

۱-۱-۶ آغاز حریق از موتورخانه

۲-۱-۶ آغاز حریق از تابلو فرمان

۳-۱- آغاز حریق از داخل خرپا

۴-۱-۶ حریق به دلیل ریختن گدازه جوش بر هندریل

۲-۶ عدم وجود کلید توقف سرویسکار

۳-۶ حادثه به دلیل راه اندازی ناخواسته

۴-۶ اثرات گازهای سمی

۱-۴-۶ استفاده از مواد سمی مانند آزبست در ترمز ها

۶ مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی

۲-۴-۶ جنس نامرغوب روکش سیمها

۵-۶ حوادث به دلیل نور کم در محیط کار

۶-۶ حوادث به دلیل برق گرفتگی

۷-۶ حوادث فضای کم

۸-۶ عدم استفاده از رویزیون

۹-۶ خطر شکستگی اجزا

۱۰-۶ گیرکردن ابزار، لباس، اعضا در اجزای متحرك

۱۱-۶ حوادث به دلیل عدم دقت کافی

۱۲-۶ حوادث به دلیل جابجایی اقلام سنگین

۱۳-۶ آسیب به دلیل حمل غلط اجسام

۱۴-۶ مسیر غیر ایمن ورود به ایستگاه

۱۵-۶ حوادث عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

۱۶-۶ سرخوردن

۱۷-۶ بررسی آمار حوادث

۱۸-۶ توصیه هایی جهت کاهش آمار حوادث

فصل هفتم / مکانیزم های شستشو     

۱-۷ شستشوی استپ ها

۱-۱-۷ استفاده از high pressure water jet و شستشوی روکار

۲-۱-۷استفاده از  high pressure water jet و شستشوی استپ دمونتاژ شده

۳-۱-۷ استفاده از تکنولوژی ابتدایی و غیر ایمن

۴-۱-۷ استفاده از بخارشوی سرد

۵-۱-۷ شستشوی توسط دستگاه مخصوص

۶-۱-۷ استفاده از تجهیزات شستشوی مخصوص با دهنه قابل تنظیم

۷-۱-۷ استفاده از تجهیزات شستشوی مخصوص با دهانه ثابت

۲-۷ شستشوی اسکرت، دك و بالستریت

۳-۷ شستشوی هندریل

۴-۷ شستشوی ایستگاه بالا و پایین

۵-۷ شستشوی داخل خرپا

فصل هشتم / چک لیست سرویس و نگهداری    

فصل نهم / نمونه قرارداد سرویس و نگهداری    

۱-۹ نمونه قرارداد سرویس و نگهداری

۲-۹ چک لیست سرویس و نگهداری

۳-۹ قرارداد اورهال پله برقی

۴-۹ چک لیست اورهال

منابع و مآخذ کتاب مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی

وزن 336 گرم
ابعاد 25 × 17.5 × 1.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مرجع کاربردی سرویس و نگهداری پله برقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

محصولات مشابه