کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

نویسنده/ مترجم مهندس امین اله زنده دل مهندس شاهرخ رفیعی مهندس فرهاد ساکی مهندس آنتونی آندون
ناشر پارسیا
تعداد صفحات 200
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 1
شابک 9786009837588
سی‌دی ندارد
وزن 300 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

59,000 تومان

تعداد محصول:

59,000 تومان

نویسنده/ مترجم مهندس امین اله زنده دل مهندس شاهرخ رفیعی مهندس فرهاد ساکی مهندس آنتونی آندون
ناشر پارسیا
تعداد صفحات 200
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 1
شابک 9786009837588
سی‌دی ندارد
وزن 300 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

59,000 تومان

کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی

کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی بهترین مرجع برای کارشناسان فروش، نصابان، کارفرمایان مشاورین بوده بوده و مطالب آن که ترکیبی از تجربه و مطالب علمی مرتبط می‌باشد برای اولین بار در یک مجموعه مستقل جمع‌آوری و به حضورتان تقدیم می‌گردد.

پیشگفتار

فصل اول: مبانی پله برقی

۱-۱ شيب تجهيزات

۱-۲ سرعت تجهيزات

۱-۳ عرض تجهيزات

۱-۴ مقدار استپ افقی

۱-۵ انواع پله برقی از نظر محل نصب

۱-۵-۱ پله برقی indoor

۱-۵-۲ پله برقی outdoor  Semi

۱-۵-۳ پله برقی outdoor

۱-۶ انواع پله برقی از نظر نوع كاركرد

۱-۷ مكانيزم‌های صرفه‌جويی انرژی

۱-۷-۱ انواع مكانيزم‌های تشخيص ورود مسافر به تجهيزات

۱-۷-۲ اهم موارد در مكانيزم‌های تشخيص مسافر

۱-۷-۳ انواع مكانيزم‌های فعال سازي مصرف انرژی

۱-۷-۴ مزايای كلی سيستم مكانيزم‌های صرفه‌جويی در مصرف انرژی

۱-۷-۵ معايب كلی سيستم مكانيزم‌های صرفه‌جويی در مصرف انرژی

۱-۸ انواع روشهای راه‌اندازی موتور

۱-۸-۱ راه‌اندازی ستاره مثلث

۱-۸-۲ راه‌اندازی Soft Starter

۱-۹ ساپورت ميانی

۱-۱۰ تابلو تقسيم پايين

۱-۱۱ تابلو برق

۱-۱۲ تابلو فرمان

۱-۱۳ مكانيزم كنترل هوشمند

۱-۱۳-۱ مكانيزم كنترل هوشمند PLC

۱-۱۳-۲ مكانيزم كنترل هوشمند Main Board

۱-۱۴ شناخت اجزاي پله برقی

۱-۱۵ نامگذاری قطعات

فصل دوم: بازرگانی خارجی و فرايند سفارش تجهيزات

۲-۱ اينكوترمز

۲-۱-۱ تاريخچه اينكوترمز

۲-۱-۲ گروه‌بندی انكوترمز

۲-۲ انواع روشهای حمل پله برقی

۲-۳ بنادر بزرگ دنيا

۲-۴ كشتي‌های كانتينربر

۲-۴-۱ تاريخچه كانتينرها

۲-۴-۲ انواع كانتينرها

۲-۴-۳ بازشوی كانتينرها

۲-۴-۴ ابعاد كانتينرها

۲-۴-۵ شماره‌گذاری كانتينرها

فصل سوم: تكميل فرم سفارش

۳-۱ تكميل فرم سفارش

۳-۲ نمونه فرم ثبت سفارش اوليه توسط كارشناس فروش

فصل چهارم: نكات مهم قراردادی

۴-۱ نكات مهم در قراردادها

۴-۲ نمونه قرارداد فروش

۴-۳ نمونه قرارداد نصب و راه‌اندازی

فصل پنجم: پارامترهای اصلی

۵-۱ ارتفاع بالابری

۵-۲ شيب تجهيزات

۵-۳ سرعت تجهيزات

۵-۴ عرض تجهيزات

۵-۵  طول خوابيده

۵-۶ طول مفيد

۵-۶-۱ روش محاسبه طول مفيد

۵-۷ طول افقی

۵-۸ مشخصات قلابهای سقفی

۵-۹ بارهای وارده به نشيمن گاه

۵-۱۰ ساپورت ميانی

۵-۱۱ مشخصات  نشيمن گاه

۵-۱۲ ابعاد  نشيمن گاه

۵-۱۳ كابل تغذيه

۵-۱۴ ابعاد چاله

۵-۱۵ ارتفاع سرگير

۵-۱۶ فاصله تا ديوار روبرو

فصل ششم: محاسبه طول افقی

۶-۱ طول افقی Span

۶-۲ محاسبه طول افقی

۶-۳ فرم ثبت مشخصات وضعيت موجود

فصل هفتم: مشكلات سازه‌ای متداول

۷-۱ علل بروز مشكلات سازه‌ای

۷-۲ راهكار مواجهه با طول افقی زياد

۷-۳ راهكار مواجهه با طول افقی كم

۷-۴ ناترازی كف پله برقی با تراز طبقه

۷-۵ هم ترازی پله برقي‌های معلق

۷-۶ عدم تامين ارتفاع سرگير

فصل هشتم: مكانيزم حمل به داخل مجتمع

۸-۱ انواع پكيج حمل شده

۸-۲ يكپارچه و يا چند تكه بودن خرپا

۸-۳ طول خوابيده پله برقی

۸-۴ محدوديت‌های كانتينر

۸-۵ محدوديت‌های ساختمانی

۸-۶ مكانيزم كوپل نمودن

۸-۷ خروج پله برقی از كانتينر

۸-۸ مقاوم سازی سازه مسير حركت

۸-۹ انواع روشهای ورود تجهيزات

۸-۱۰ تحويل چاله

۸-۱۱ اصول صحيح تعليق

فصل نهم: اصول حمل و جايگذاري

۹-۱ موارد مهم در مبحث پانزدهم

۹-۲ ايمنی فرايند جابجايی

۹-۳ انواع پوشش پله برقی

۹-۴ انبار نگهداری تجهيزات

۹-۵ انواع جايگذاری

۹-۶ قلابهای سقفی

۹-۷ تنظيم تراز بودن پله برقی با كف تمام شده

۹-۸ قلاب های تعليق پله برقی

۹-۹ غطلكهای حمل زمينی Trolley

۹-۱۰ كنترل جايگذاری صحيح تجهيزات

۹-۱۱ مرحله جايگذاری

۹-۱۲ نصب پله برقی در ويد

۹-۱۳ تمهيدات تقويت سازه حامل

۹-۱۴ ضربه گير Buffer

۹-۱۵ تجهيزات حمل بار در خارج از مجتمع

۹-۱۵-۱ تاوركرين Tower Crane

۹-۱۵-۲ جرثقيل Crane

۹-۱۵-۳ ليفتراك Forklift

۹-۱۶ تجهيزات حمل بار در داخل مجتمع

۹-۱۶-۱ جرثقيل زنجيری دستی Hand Chain Hoist

۹-۱۶-۲ جرثقيل سيم بكسلی دستی (تيفور) Tirfor

۹-۱۶-۳ جرثقيل زنجيری برقی Electrical Chain Hoist

۹-۱۶-۴ جرثقيل سيم بكسلی برقی Electrical Wire Rope Hoist

فصل دهم: نصب و راه‌اندازی

۱۰-۱ مسئول گروه نصب

۱۰-۲ برداشتن كاور تجهيزات

۱۰-۳ مرحله نصب مكانيكال

۱۰-۳-۱ نصب بالستريت شيشه‌ای

۱۰-۳-۲ نصب مكانيكال پله‌های برقی با بالستريت استيل (ساندويچ پنل)

۱۰-۳-۳ فاصله بين بالستريتها

۱۰-۳-۴ نصب صحيح ساپورت ميانی

۱۰-۳-۵ حداكثر برجستگی بالستریت

۱۰-۳-۶ مقاومت بالستريت

۱۰-۳-۷ كنترل عملكرد كليه مكانيزم‌های ايمنی

۱۰-۳-۸ نظافت تجهيزات

۱۰-۳-۹ تحويل موقت

۱۰-۴ ابزارآلات مورد نياز براي نصب

۱۰-۵ خلاصه مراحل نصب و راه‌اندازی

۱۰-۶ شناسنامه پله برقی

فصل يازدهم: تحويل‌گيری تجهيزات

۱۱-۱ اصول بازرسی و تحويل

۱۱-۱-۱ كنترل مكانيزم ايمنی

۱۱-۲ نكات مهم در تحويل پله برقی

۱۱-۳ چك ليست تحويل پله برقی نصب شده

۱۱-۴ چك ليست تطبيق با استاندارد EN115

فصل دوازدهم: ايمني در فرايند نصب

۱۲-۱ معرفی كتاب

۱۲-۲ حوادث در فرايند نصب و راه‌اندازی

۱۲-۳ حوادث بدليل عدم تحمل بار توسط سقف

۱۲-۴ خطر عدم تحمل بار توسط نشيمنگاه

۱۲-۵ خطر سقوط بار معلق

۱۲-۶ عدم تحمل بار توسط جرثقيل

۱۲-۷ حادثه بدليل عدم دقت كافی

۱۲-۸ عدم تحمل بار توسط كف طبقه

۱۲-۹ خطرات فرايند كوپل نمودن

۱۲-۱۰ خطر نصب بالستريت

۱۲-۱۱ خطر آتش سوزي بخصوص هندريل

۱۲-۱۲ عدم استفاده از رويزيون

۱۲-۱۳ سربندی نامناسب سيم‌كشی

۱۲-۱۴ راه‌اندازی ناخواسته

۱۲-۱۵ عدم نصب ساپورت ميانی

۱۲-۱۶ خطرات عمومی كارگاهها

۱۲-۱۷ خطرات عدم استفاده از تجهيرات فردی

منابع و مآخذ کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی 

وزن 300 g
ابعاد 25 × 17.5 × 1.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مرجع کاربردی فروش و نصب پله برقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.