کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

نویسنده/ مترجم مهندس داریوش هادی زاده
ناشر نوآور
تعداد صفحات 360
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 4
شابک 9786001682124
سی‌دی ندارد
وزن 2250 گرم
قطع کتاب رحلی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

329,000 تومان

تعداد محصول:

329,000 تومان

ناموجود

ناموجود

نویسنده/ مترجم مهندس داریوش هادی زاده
ناشر نوآور
تعداد صفحات 360
سال چاپ 1401
نوبت چاپ 4
شابک 9786001682124
سی‌دی ندارد
وزن 2250 گرم
قطع کتاب رحلی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

329,000 تومان

ناموجود

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)  :

بخش اول / سایکرومتری :

۱ـ سایکرومتری
۲ـ منحنی سایکرومتریک
۳ـ دمای خشک
۴ـ دمای تر یا مرطوب
۵ـ دمای نقطه شبنم
۶ـ رطوبت نسبی
۷ـ رطوبت مخصوص
۸ـ آنتالپی
۹ـ انحراف آنتالپی
۱۰ـ حجم مخصوص
۱۱ـ دایره مبنا
۱۲ـ ضریب کنار گذر
۱۳ـ حرارت محسوس
۱۳ـ ۱ـ حرارت محسوس اتاق
۱۳ـ ۲ـ حرارت محسوس هوای تازه ورودی به فضا
۱۳ـ ۳ـ حرارت محسوس موثر اتاق
۱۳ـ ۴ـ حرارت محسوس کل
۱۴ـ حرارت نهان
۱۴ـ ۱ـ حرارت نهان اتاق
۱۴ـ ۲ـ حرارت نهان هوای تازه ورودی به فضا
۱۴ـ ۳ـ حرارت نهان موثر اتاق
۱۴ـ ۴ـ حرارت نهان کل

۱۵ـ حرارت کل
۱۵ـ ۱ـ حرارت کل هوای تازه به فضا
۱۵ـ ۲ـ حرارت کل موثر
۱۵ـ ۳ـ مجموع کل حرارت مورد نیاز
۱۶ـ ضرایب حرارت
۱۶ـ ۱ـ ضریب حرارت محسوس
۱۶ـ ۲ـ ضریب حرارت محسوس اتاق
۱۶ـ ۳ـ ضریب حرارت محسوس موثر
۱۶ـ ۴ـ ضریب حرارت محسوس موثر کل
۱۷ـ نقطه شبنم کویل
۱۸ـ رسم فرایند سرمایش
۱۹ـ فرایندها و تحولات هوا
۱۹ـ ۱ـ فرایند گرم کردن محسوس
۱۹ـ ۲ـ فرایند سرد کردن محسوس
۱۹ـ ۳ـ فرایند سرد کردن و رطوبت گیری
۱۹ـ ۴ـ فرایند اشباع آدیابتیک
۱۹ـ ۵ـ فرایند رطوبت زنی
۱۹ـ ۶ـ فرایند رطوبت گیری
۱۹ـ ۷ـ فرایند رطوبت زنی و گرمایش
۱۹ـ ۸ـ فرایند گرم کردن و رطوبتگیری
۲۰ـ شرایط آسایش

بخش دوم / تبرید :

۱ـ محاسبه بارهای سرمایی
۱ـ ۱ـ کسب حـرارت از خورشـید توسـط پنجـره‌هـا بصـورت تشعشع
۱ـ ۲ـ محاسبه بار برودتی جداره‌ها
۱ـ ۳ـ محاسبه بار برودتی روشنایی
۱ـ ۴ـ محاسبه بار برودتی افراد
۱ـ ۵ـ محاسبه بار برودتی منابع داخلی
۱ـ ۶ـ محاسبه بار برودتی هوای خارج
۱ـ ۷ـ نمونه برگه محاسباتی بار برودتی ساختمان
۲ـ انتخاب سیستم خنک کاری مناسب

۲ـ ۱ـ سیستم‌های خنک‌کاری
۳ـ فلودیاگرام تبرید
۴ـ موتورخانه تبرید
۵ـ چیلرها
۵ـ ۱ـ محاسبه، انتخاب و انواع آن
۵ـ ۲ـ محاسبه ظرفیت چیلرها
۵ـ ۳ـ چیلرهای تراکمی
۵ـ ۴ـ چیلرهای تراکمی با محرك موتور احتراق داخلی
۵ـ ۵ـ چیلرهای تراکمی با محرك الکتریکی
۵ـ ۶ـ شرح ساختمان دستگاه‌های تبرید تراکمی )چیلر، کولر و…(
۵ـ ۷ـ اجزاء اصلی چیلرتراکمی
۵ـ ۸ـ سیستم‌های کنترل ایمن استپ/استارت کمپرسور چیلر
۵ـ ۹ـ روش‌های نشتیابی سیستم تبرید تراکمی
۵ـ ۱۰ـ چیلرهای جذبی
۵ـ ۱۱ـ مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی

۶ـ برج‌های خنک کن
۶ـ ۱ـ انتخاب برج خنک کن
۶ـ ۲ـ برج خنک کن آبی اتمسفریک
۶ـ ۳ـ برج خنک‌کن آبی با مکش مکانیکی
۶ـ ۴ـ تصحیحات جوی برج‌های خنک کن آبی
۶ـ ۵ـ نکات اجرایی
۶ـ ۶ـ چک لیست برج خنک‌کن آبی
۷ـ پمپ سیرکولاتور
۷ـ ۱ـ دبی پمپ سیرکولاتور
۷ـ ۲ـ هد پمپ
۸ـ پمپ برج خنک کن
۸ـ ۱ـ دبی پمپ برج خنک‌کن برای چیلرهای تراکمی
۸ـ ۲ـ دبی پمپ برج برای چیلرهای جذبی
۸ـ ۳ـ هد پمپ برج خنک‌کن
۹ـ لوله‌کشی آب مسیر چیلر و آب مسیر برج
۹ـ ۱ـ لوله های فولادی
۹ـ ۲ـ لوله های مسی
۹ـ ۳ـ لوله های چدنی
۹ـ ۴ـ لوله های PVCیا CPVC
-۵-۹عایق کاری لوله‌ها
۹ـ ۶ـ تعیین قطر لوله‌ها
-۱۰منبع انبساط
-۱۱محاسبه و انتخاب فن کویل
۱۲ـ محاسبه بار برودتی ساختمان‌ها به روش نیمه سریع

بخش سوم / دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی مستقل :

۱ـ دستگاه‌های گرم کننده
۱ـ ۱ـ پکیج حرارتی
۱ـ ۲ـ شومینه
۱ـ ۳ـ کوره هوای گرم
۱ـ ۴ـ بخاری
۱ـ ۵ـ پمپ حرارتی
۱ـ ۶ـ آب گرم کن‌ها
۲ـ دستگاه‌های خنک کننده
۲ـ ۱ـ ایرواشر
۲ـ ۲ـ کولرهای آبی )تبخیری(
۲ـ ۳ـ کولر گازی
۲ـ ۴ـ یخچال‌های جذبی

بخش چهارم / هوای فشرده :

۱ـ هوای فشرده و کاربردهای آن
۱ـ ۱ـ مشخصات هوا
۱ـ ۲ـ کدها و استانداردها
۱ـ ۳ـ کیفیت هوای فشرده
۱ـ ۴ـ کلاس‌های کیفیت هوا
۱ـ ۵ـ هوای فشرده اشباع و خشک
۱ـ ۶ـ کیفیت و مشخصات هوای فشرده مورد نیاز تجهیزات گوناگون
۱ـ ۷ـ محاسبه کندانس حاصل از فشردن هوا
۲ـ تولید و توزیع هوای فشرده و تجهیزات آن
۲ـ ۱ـ فلودیاگرام نمونه تولید هوای فشرده
۲ـ ۲ـ کمپرسورخانه
۲ـ ۳ـ کمپرسورها
۲ـ ۴ـ افتر کولر
-۵-۲لوله‌کشی
۲ـ ۶ـ مخازن ذخیره هوا
۲ـ ۷ـ تله‌ها)(TRAPS
۲ـ ۸ـ فیلترها
۲ـ ۹ـ سپریتورها
۲ـ ۱۰ـ رطوبت‌گیری هوا
۲ـ ۱۱ـ نکات اجرایی سیستم هوای فشرده

بخش پنجم / اطفاء حریق :

۱ـ کلاسبندی آتشسوزی براساس نوع مواد آتشزا
۱ـ ۱ـ کلاس A
۱ـ ۲ـ کلاس B
۱ـ ۳ـ کلاس C
۱ـ ۴ـ کلاس D
۲ـ انواع فضاها از نظر خطرپذیری
۲ـ ۱ـ فضاهای کم خطر
۲ـ ۲ـ فضاهایی با خطر متوسط
۲ـ ۳ـ فضاهای پرخطر
۳ـ سیستم اعلام حریق و اجزاء
۳ـ ۱ـ اهمیت اعلام حریق
۳ـ ۲ـ سیستمهای اعلام حریق
۳ـ ۳ـ اجزاء سیستم اعلام حریق معمولی
۴ـ روشهای عمومی اطفاء حریق
۴ـ ۱ـ روشهای کنترل و اطفاء حریق
۴ـ ۲ـ تجهیزات خاموش کننده
۴ـ ۳ـ تجهیزات متحرك
۴ـ ۴ـ سیستم‌های قابل حمل و یا دستی
۴ـ ۵ـ سیستم اطفاء حریق با کف )فوم( توسط پمپ
۴ـ ۶ـ سیستم کف )فوم( پیش مخلوط
۴ـ ۷ـ آتش خاموشکن‌های قابل حمل اسید و باز
۴ـ ۸ـ آتش خاموش کن‌های کف )فوم( شیمیایی
۴ـ ۹ـ سیستم شیلنگ و قرقره
۴ـ ۱۰ـ سیستم رایزر خشک
۴ـ ۱۱ـ سیستم رایزر تر
۴ـ ۱۲ـ سیستم اتوماتیک اطفاء حریق توسط گاز
۴ـ ۱۳ـ سیستم اطفاء حریق اسپرینک

بخش ششم / گازرسانی :

-۱آشنایی با گاز طبیعی
۲ـ تقسیم‌بندی ساختمان‌ها
۲ـ ۱ـ ساختمان‌های مسکونی
۲ـ ۲ـ ساختمان‌های عمومی
۲ـ ۳ـ ساختمان‌های خاص
۳ـ لوله‌کشی گاز
۳ـ ۱ـ ماتریال لوله‌های فولادی
۳ـ ۲ـ لوله‌های مسی
۳ـ ۳ـ لوله‌های قابل انعطاف )شیلنگ(
۳ـ ۴ـ اتصالات فولادی
۳ـ ۵ـ تعیین قطر لوله‌های گاز
۳ـ ۶ـ الزامات و نکات اجرایی لوله‌کشی
۳ـ ۷ـ عایق کاری لوله‌های روکار
۳ـ ۸ـ عایق کاری لوله‌های توکار

۴ـ تجهیزات گازرسانی و وسایل گازسوز و مقررات مربوطه
۴ـ ۱ـ کلکتور
۴ـ ۲ـ کنتور
۴ـ ۳ـ دیگ
۴ـ ۴ـ پکیج
۴ـ ۵ـ آبگرمکن دیواری
۴ـ ۶ـ آبگرمکن زمینی
۴ـ ۷ـ بخاری خانگی
۴ـ ۸ـ اجاق گاز خانگی ) ۵شعله فردار(
۴ـ ۹ـ چراغ روشنایی
۴ـ ۱۰ـ شومینه
۴ـ ۱۱ـ پلوپز وکباب پز
۴ـ ۱۲ـ دودکش وسایل گازسوز
۴ـ ۱۳ـ شیرها
۴ـ ۱۴ـ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی
۵ـ آزمایش سیستم لوله‌کشی
۵ـ ۱ـ آزمایش مقاومت
۵ـ ۲ـ آزمایش نشتی
۵ـ ۳ـ آزمایش نشت گاز بعد از باز کردن جریان گاز
-۶طراحی و نقشه‌کشی و تعیین قطر لوله‌های گاز
-۱-۶انتخاب مسیر لوله کشی گاز
-۲-۶تهیه نقشه‌های سیستم لوله‌کشی گاز
-۳-۶تعیین قطر لوله‌ها
-۷نقد و بررسی نصب دسـتگاه‌هـای گازسـوز در فضـاهای بـا
درزبندی معمولی و هوابند مطابق مباحث مقررات ملی
-۱-۷حداقل مساحت فضای با درزبندی معمولی برای نصـب بخـاری
خانگی
۸ـ چک لیست گازرسانی ۱
۴پوند بر اینچ مربع

بخش هفتم / عایق‌کاری :

۱ـ هدف از عایق‌کاری
۲ـ انواع عایق‌ها
۱ـ ۱ـ مشخصات عایق‌ها
۳ـ عایق‌کاری در تأسیسات
۴ـ ضخامت عایق با فرمول
۵ـ انتخاب ضخامت عایق‌ها با استفاده از جداول
۶ـ ضخامت بحرانی عایق لولهها
۷ـ عایقکاری کانال‌ها‌
۷ـ ۱ـ تأسیسات داخل ساختمان، در آب و هوای گرم و مرطوب
منابع کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

وزن 2250 گرم
ابعاد 30 × 21 × 2 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

محصولات مشابه