راهنمای مبحث سیزدهم (13) راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

(1 بررسی مشتری)

مهندس گرامی برای خرید این محصول به سایت جدید ما  بنیاد مهندسی ساختمان به آدرس bonyadsite.com مراجعه کنید فروش کتاب در اینجا متوقف شده و فقط در سایت بنیاد مهندسی bonyadsite.com ساختمان فروش داریم

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان
ناشر مقررات ملی
تعداد صفحات 440
سال چاپ 1402
نوبت چاپ 23
سال ویرایش 82
شابک 9789647588393
سی‌دی ندارد
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

246,900 تومان

تعداد محصول:

246,900 تومان

ناموجود

ناموجود

راهنمای مبحث سیزدهم (13) راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

مهندس گرامی برای خرید این محصول به سایت جدید ما  بنیاد مهندسی ساختمان به آدرس bonyadsite.com مراجعه کنید فروش کتاب در اینجا متوقف شده و فقط در سایت بنیاد مهندسی bonyadsite.com ساختمان فروش داریم

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان
ناشر مقررات ملی
تعداد صفحات 440
سال چاپ 1402
نوبت چاپ 23
سال ویرایش 82
شابک 9789647588393
سی‌دی ندارد
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

246,900 تومان

ناموجود

مهندس گرامی برای خرید این محصول به سایت جدید ما  بنیاد مهندسی ساختمان به آدرس bonyadsite.com مراجعه کنید فروش کتاب در اینجا متوقف شده و فقط در سایت بنیاد مهندسی bonyadsite.com ساختمان فروش داریم

کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعد هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.

مقایسه کیفیت ساختمان‌ها بویژه از حیث سازه‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ایمنی، مقررات ملی ساختمان موید تاثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و سیر تکاملی آن در جهت تامین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می‌باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص‌های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

برای جبران فاصله شاخص‌های پیش گفته شده لازم است اولا نهادهای حاکمیتی سیاست گذار و برنامه ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم نطارت جدی تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اعمال گردد.

فهرست کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها:

۱-۰۰- پیشگفتار کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی

۲-۰۰- پرچمداران آییننامه الکتریکی در دنیا

۳-۰۰- ظهور International Electrotechnical Conission) IEC)

۴-۰۰- وضعیت آیین‌نامه و مقررات تأسیسات برقی ساختمان در ایران

۵-۰۰- اطلاعات متفرقه

منابع

فصل اول  – تعريف‌ها – فرهنگ لغات – نشانه های ترسیمی

۱۰۰- پیشگفتار
بخش اول – تعريف‌ها و فرهنگ لغات
بخش دوم – نشانه های ترسیمی

فصل دوم – سیستم‌های توزیع برق طبق IEC

۲۰۰- پیشگفتار
۲۱- گروه بندی سیستم‌های الکتریکی طبق IEC
۲۱۰- پیشگفتار
۲۱۱ – نامگذاری هادی‌های یک سیستم الکتریکی طبق IEC
۱ – ۲۱۱ – شناسایی هادی‌ها در سیستم‌های جریان متناوب
۲ – ۲۱۱ – شناسایی هادی‌ها در سیستم‌های جریان مستقیم
۲۱۲- نشانه های ترسیمی هادی‌ها طبق IEC
۲۱۳- شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی با زمین طبق IEC
۲۱۴- شناسایی نحوه اتصال به زمین بدنه های تجهیزات الکتریکی طبق IEC
۲۱۵- نامگذاری سیستم‌های الکتریکی طبق IEC
۲۱۶- طرحواره‌های عمومی سیستم‌های الکتریکی تکفاز طبق IEC
۲۱۷- طرحواره‌های عمومی سیستم‌های الکتریکی سه فاز متداول طبق IEC
۲۱۸- طرحواره‌های عمومی سیستم‌های الکتریکی جریان مستقیم طبق IEC

فصل سوم- سیر تکاملی سیستم‌های الکتریکی (که منجر به گروه بندی IEC گردید)

۳۰۰- پیشگفتار
۳۱- ظهور سیستم‌های توزیع و تأسیسات برق
۲۱۰- مقدمه
۳۱۱- مختصری درباره اتصال زمین سیستم
۳۱۲- تغییرات ولتاژ در سیستمی که به زمین وصل نیست
۳۲- اولین سیستم توزیع ابتدایی
۳۲۱- شرح یک سیستم توزیع که پیش در آمد سیستم IT امروزی است
۳۳- قدم بعدی : برقراری اتصال به زمین
۳۳۱- شرح یک سیستم توزیع پیشرفته تر در سیر تکاملی سیستم‌ها که پیش در آمده سیستم TT امروزی است
۱ – ۳۳۱ – اگر فقط به ایجاد اتصال زمین سیستم بسنده شود
۲ – ۳۳۱ – اگر علاوه بر اتصال زمین سیستم بدنه های تجهیزات نیز زمین شود ۳۳۲- قطع مدار قبل از آنکه برق‌گرفتگی اثر کند.
۱ – ۳۳۲ – قطع سریع مدار با استفاده از کلیدهای جریان تفاضلی (RCD)
۳۴- آخرین قدم در راه تأمین ایمنی در برابر برقگرفتگی
۳۴۱- شرح سیستمی که در نهایت به نام TN مشهور گردید

فصل چهارم – زمین و مقاومت الکتریکی آن

۴۰۰- پیشگفتار
۲ – ۴۰۰ – ساختار کلی فصل و اهداف آن
۴۰۱- “جرم کلی زمین” و مسایل وابسته به آن
۴۱- مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین
۴۱۱- مقاومت ویژه انواع خاک
۴۱۲- تأثیر دما بر مقاومت ویژه
۴۱۳- انتخاب محل احداث الکترود زمین
۴۱۴- تأثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین
۴۱۵- بررسی مقاومت الکترود زمین با توجه به مقاومت ویژه خاک و ماده ام
۴۲- اثر شكل الكترود بر مقاومت اتصال زمین
۴۳- بررسی خصوصیات الکترودهای متداول و مقاومت آنها
۴۳۰- کلیات
۱ – ۴۳۰ – الکترودهای مصنوعی
۲ – ۴۳۰ – الکترودهای موجود
۴۳۱- الکترودهای صفحه ای
۱ – ۴۳۱ – کلیات
۲ – ۴۳۱ – الکترودهای صفحه ای کم عمق
۳ – ۴۳۱ – الکترودهای صفحه ای عمیق
۴۳۲- الکترودهای قائم
۱ – ۴۳۲ – کلیات
۲ – ۴۳۲ – ساختمان و جنس الکترودهای قائم
۴۳۳- نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها
۱ – ۴۳۳ – آماده سازی الکترودها با روش سنتی
۲ – ۴۳۳ – آماده سازی الکترودها با بنتونیت
۳ – ۴۳۳ – آماده سازی الکترودها با استفاده از سیمان (بتن)
۴۳۴- الکترودهای افقی
۱ – ۴۳۴ – کلیات
۲ – ۴۳۴ – ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها
۴۴ – واکنش فلز الکترود و هادی اتصال بع زمین با انواع خاک خوردگی شیمیایی)
۴۴۰- کلیات
۴۴۱- تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود
۴۴۲- خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر
۴۵- الکترودهای موجود
۴۵۰- کلیات
۴۵۱- غلاف‌های هادی کابل‌ها
۴۵۲- اجزای فولادی سازه‌ها
۱ – ۴۵۲ – کلیات
۲ – ۴۵۲ – پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن/فولاد
۴۵۳- میلگردهای شمع‌های بتنی و سپرهای ورق فولادی
۴۵۴- لوله کشی آب
۴۵۵- لوله کشی‌های سرویس‌های دیگر که استفاد از آنها بعنوان الکترود ممنوع است
۴۶- انتخاب و نصب هادی زمین
۴۶- کلیات
۴۶۱- دمای هادی اتصال زمین
۱ – ۴۶۱ – حداکثر مجاز دما برای هادی اتصال زمین
۲ – ۴۶۱ – دمای شروع و دمای پایان یک اتصال کوتاه
۲ – ۴۶۱ – دمای بالا در اثر جریان‌های نشتی
۴۶۲- استحکام هادی اتصال زمین
۴۶۲- اتصالات و بست‌ها
۴۶۴- پیش بینی نقطه‌ای برای جداسازی با هدف اندازه گیری مقاومت
۴۷- چگالی شدت جریان در سطح الکترود
۴۸- کرادیان ولتاژ در اطراف الکترود زمین
اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
۴۸۰- کلیات
۴۸۱- کرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین قائم
۴۸۲- گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین افقی
۴۸۳- خطرات عادی ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود
۱ – ۴۸۳ – ولتاژ تماس
۲ – ۴۸۳ – ولتاژ قدم
۴۸۴- خطرات مخصوص ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الكترود
۴۹- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین مقاومت مخصوص خاک
۴۹۰- کلیات
۴۹۱- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
۱ – ۴۹۱ – اساس کار
۲ – ۴۹۱ – آماده سازی
۳ – ۴۹۱ – شرح آزمون
۴ – ۴۹۱ – رعایت نکات عملی برای انجام یک آزمون
۴۹۲- اندازه گیری مقاومت ویژه خاک
۱ – ۴۹۲ – کلیات
۲ – ۴۹۲ – اساس کار
۳ – ۴۹۲ – خلاصه روش Wenner
۴ – ۴۹۲ – خلاصه روش Schlumberger
۵ – ۴۹۲ – خلاصه روش تغییر یافته Wenner
۶ – ۴۹۲ – نکاتی که باید در هنگام اندازه گیریهای زمین رعایت شوند
۶ – ۴۹۲ – راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی
۷ – ۴۹۲ – تفسیر نتیجه گیریهای حاصل از اندازه گیریهای زمین
پیوست ۱- بعضی نکات ناگفته
۴P1 – 0 – پیشگفتار
۱ – ۴P1 – اثر الکتروشیمیایی زمین بر الکترودهای همبندی شده و تشکیل باتری با شرکت الکترودهای غیرهمجنس در الکترولیت زمین
۲ – ۴P1 – بکار گیری بتن غیرمسلح پی به عنوان الکترود زمین و اسکلت بتنی با فولادی سازه به صورت هادی پایینرو صاعقه (Down Conductor
۳ – ۴P1 – بکارگیری بتن مسلح پی به عنوان الكترود زمین و اسکلت بتنی یا فولادی سازه به صورت هادی پایینروی صاعقه و هادی همبندی برای کل سیستم‌ها
۳ – ۴P1 – 0 – کلیات ۱۵۵
۴ – ۴P1 – استانداردهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الكترود زمین پیوست ۲- نکاتی درباره اتصال زمین‌های منفرد و مشترک
۴P2- – پیشگفتار
۱ – ۴۲۲ – اتصال زمین‌های ایمنی فشار ضعیف و عملیاتی جریان ضعیف در تأسیسات
۲ – ۴P2 – شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای ترانسفورماتور
۴ – ۲ – ۴P2 – پیشگفتار

فصل پنجم – اثرهای عبور برق از بدن انسان ۵۰۰- پیشگفتار

۱ – ۵۰۰- ملاحظات عمومی
۲ – ۵۰۰ – مقدمه
۵۰۱- کلیات
۱ – ۵۰ – اصول اولیه
۵۱- امپدانس بدن انسان
۵۱۰- مشخصه‌های مقاومت بدن انسان و ساختار آن
۵۱۱- امپدانس پوست بدن انسان و ساختار آن Zp
۵۱۲- امپدانس داخلی بدن انسان و ساختار آن Zi
 ۵۱۳- امپدانس کل بدن انسان ZT
 ۵۱۴- مقاومت آغازین بدن انسان Ri
 ۵۱۵ – مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان ZT
 ۵۲- آثار عبور جریان متناوب ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز از بدن انسان
۱ – ۵۲۰ – کلیات
۵۲۱- شدت جریان آستانه درک (Treshold of Perception)
۵۲۲- شدت جریان آستانه رهایی (Treshold of Let – Go)
۵۲۳- شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی (Treshold of Ventricular Fibrillation)
۵۲۴- آثار دیگر جریان
۵۲۵- شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای
۵۲۶- استفاده از ولتاژهایی که از ۵۰ ولت تجاوز نمی کنند
۵۲۷- ضریب جریان قلب
۵۳- آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان
۱ – ۵۳۰ – کلیات
۵۳۱- شدت جریان مستقیم آستانه درک (Treshold of Perception)
۵۳۲- شدت جریان مستقیم آستانه رهایی (Treshold of Let-Go)
۵۳۳- جریان مستقیم آستانه فیبریلاسیون بطنی (Treshold of Ventriculare Fibrillation)
۵۳۴- آثار دیگر جریان مستقیم
۵۴- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس بیش از ۱۰۰ هرتز از بدن انسان
۱ – ۵۴۰ – کلیات
۵۴۱- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس ۱۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز از بدن ان
۵۵- اثر عبور جریانهایی غیر از جریان متناوب و جریان مستقیم از بدن انسان

فصل ششم – حفاظت در برابر برق گرفتگی

۶۰۰- پیشگفتار
۱ – ۶۰۰ – ملاحظات عمومی
۶۰۱- ساختار کلی فصل و اهداف آن
۶۰۲ – انسان ، برق ، محیط زیست – عوامل برقزدگی
۶۰۳- روش‌های حفاظت در برابر برق گرفتگی
۰ – ۶۰۳ – پیشگفتار
۱ – ۶۰۳ – گروه‌بندی انواع برق گرفتگی
۶۱- حفاظت در برابر تماس مستقیم یا حفاظت در بهره برداری عادی یا حفاظت اصلی
۶۱۰- کلیات
۶۱۱- حفاظت با استفاده از عایق‌بندی (حفاظت در برابر هر نوع تماس)
۶۱۲- حفاظت با استفاده از حصار کشی‌ها با استفاده از محفظه‌ها (حفاظت در برابر هر نوع تماس
۶۱۳- حفاظت با استفاده از موانع (حفاظت در برابر تماس غیرعمد)
۶۱۴- حفاظت با استقرار در خارج از دسترس (حفاظت در برابر تماس غیرعمد
۶۱۵- حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی
۶۱۶- کلاسبندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستقیم و نحوه استة
۶۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم یا حفاظت در حالت بروز اتصالی
۶۲۰- کلیات
۱ – ۶۲۰ – کلاسبندی تجهیزات با توجه به مشخصه‌های اصلی آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
۶۲۱- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از قطع خودکار مدار
۶۲۱– کلیات
۱ – ۶۲۱ – اصول کلی
۲ – ۶۲۱ – همبندی برای همولتاژ کردن (خواسته عمومی)
۳ – ۶۲۱ – شرایط اختصاصی سیستم TN
۴ – ۶۲۱ – شرایط اختصاصی سیستم TT
۵ – ۶۲۱ – شرایط اختصاصی سیستم IT
۶ – ۶۲۱ – همبندی کمکی برای همولتاژ کردن ۶۲۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم بدون قطع خودکار مدار ۶۲۲— کلیات
۱ – ۶۲۲ – پیشگفتار
۲ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از تجهیزات کلاس II
۳ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم اگر محیط غیرهادی (عایق) باشد)
۴ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از همبندی همولتاژ کننده بدون اتصال به زمین
۵ – ۶۲۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با ایجاد جدایی الکتریکی
۶ – ۶۶۲ – نتیجه گیری کلی درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودکار مدار
۶۳ حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم
۶۳۰- پیشگفتار
۱ – ۶۳۰- کلیات ۶۳۱- حفاظت با استفاده از SELV (ولتاژ خیلی پایین ایمن) و PELV(ولتاژ خیلی پایین حفاظتی)
۱ – ۶۳۱ – منابع SELV (بدون اتصال زمین)
۲ – ۶۳۱ – منابع PELV (با اتصال زمین)
۳ – ۶۳۱ – خواست‌های عمومی برای مدارهای SELV و PELV
۴ – ۶۳۱ – خواست‌های خصوصی برای مدارهای SELV (بدون اتصال زمین)
۵ – ۶۳۱ – خواست‌های خصوصی برای مدارهای PELV (با اتصال زمین) ۶۳۲- سیستم FELV
۱ – ۶۳۲ – کلیات
۲ – ۶۳۲ – حفاظت در برابر تماس مستقیم
۳ – ۶۳۲ – حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
۴ – ۶۳۲ – پریزها و دوشاخه های مدارهای FELV
۵ – ۶۳۲ – نکات اضافی در مورد سیستمهای PELV، SELV و FELV
پیوست ۱- بحثی توجیهی درباره اجزای تشکیل دهنده زمین و نقش آنها در برقگرفتگی
۶P1-  کلیات
پیوست ۲- نحوه تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی نسبت به زد کوتاه بین هادیهای فاز و حفاظتی در سیستم TN
۴ – ۶P2 – کلیات
۱ – ۶P2 – تقسيم ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با یک اتصال
۲ – ۶P2 – ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با چند اتصال به زمین (اتصال T با یک اتصال به زمین در مبدا در اتصال به زمین (اتصال زمین مکرر)
۶P3-  کلیات
۱ – ۶P3 – ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادیهای فان
۲ – ۶P3 – ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادی فاز و DEN
پیوست ۴- محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادی حفاظتی (la) و نحوه مقای لوازم حفاظتی (۱) برای اطمینان نسبت به عمل آنها در زمان مجاز (۰٫۴ ثانیه با ۵ ثانیه)
۶P4- 4- کلیات
۱ – ۶P4 – نحوه مقایسه la با Ip برای اطمینان از کارایی سیستم حفاظتی در برابر برق و
۲ – ۶P4 – محاسبه امید انس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه (a) –
۳ – ۶P4 – مثال عددی برای محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه و کنترل کار آیی لوازم حفاظتی و الجهاد بهای فاز و PEN یکی است اي وی فاز و PEN یکی نیست Ar (a) و نحوه مقایسه آن با جریان اسمی اتصال کوتاه (la)
پیوست ۵- در سیستم TN مدارهای ۰٫۴ ثانیه و ۵ ثانیه را به علت خطراتی که از نظر برقی نیه به وجود می آورند نباید از یک تابلو تغذیه نمود.
۴ – ۶P5- کلیات
۱ – ۶P5 – مدارهای ۰٫۴ ثانیه
۲ – ۶۲۵ – مدارهای ۵ ثانیه
۳ – ۶P5 – اشکالات تغذیه مدارهای ۰٫۴ ثانیه و ۵ ثانیه از یک تابلو
۴ – ۶P5 – در مورد مدارهای ۰٫۴ ثانیه و ۵ ثانیه که در یک فضا قرار دارند چه کار باید کرد ۳۱۷
پیوست ۶- ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به جرم کلی زمین در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک فاز و یک هادی بیگانه که در همبندی شرکت ندارد در سیستم
TN 6P6 و کلیات
پیوست ۷- خطراتی که در اثر پاره شدن هادی حفاظتی/خنثا PEN در سیستم TN بوجود می ای
۴ – ۶P7 – کلیات
پیوست ۸- حفاظت در برابر برق گرفتگی با استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل انه
۴ – ۶P8 – کلیات ۱۶P8 – نحوه استفاده و خواص وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (FO)
پیوست ۹ – سه استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عامل ۳۰ میلی آمپر یا کمتر به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم ممنوع است.
۶P9- – كليات
۱ – ۶P9 – عدم کارآیی وسایل حفاظتی جریان تفاضلی در برخی از موارد
پیوست ۱۰- بررسی سیستم‌های TN – C و TN – S از نظر سازگاری با سیستمهای الکترونیکی ساختمانها
۶P10- کلیات
۱ – ۶P10 – مقایسه سیستم‌های TN – C و TN – S از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی

فصل هفتم  – حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

۷۰۰- پیشگفتار
۷۱- حفاظت در برابر اضافه بار
۷۱۰- کلیات
۷۱۱- شدت جریان طرح IB
۱ – ۷۱۱ – تعیین و برای برآورد کل درخواست یک ساختمان (محل تحویل نیرو- محل انشعاب)
۲ – ۷۱۱ – تعیین g برای برآورد قسمتی از یک ساختمان (یک تابلوی نیروی میانی با فرعی)
۳ – ۷۱۱ – تعیین g برای مدارهای پریز ۷۱۲- شدت جریان اسمي وسيله حفاظتی In
۱ – ۷۱۲ – وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم
Non – adjustable Protective Devices ۲ – ۷۱۳ – وسایل حفاظتی قابل تنظیم
Adjustable protective Devics ۷۱۳- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها
۷۱۴- جریانی که عمل کلید یا فیوز را تضمین می کند
۷۱۵- انتخاب و محاسبه عملی مدارها با توجه به جریان مجاز و لزوم اعمال ضرایب تصحیح برای دما و همجواری
۷۱۵-م- مقدمه
۷۱۶- مسایل جنبی در انتخاب و محاسبه مدارها با توجه به جریان مجاز
۷۱۶-و- کلیات
۱ – ۷۱۶ – محل نصب وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار
۲ – ۷۱۶ – موارد حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار
۳ – ۷۱۶ – موارد حذف یا تغییر وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار در سیستمهای IT
۴ – ۷۱۶ – حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار با نیت جلوگیری از بی برق شدن مدار
۵ – ۷۱۶ – شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر از نظر اضافه بار . . ۷۱۷- حفاظت در برابر اتصال کوتاه ۷۱۷سه- کل
۱ – ۷۱۷ – مختصری درباره محاسبه حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه و حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه
۲ – ۷۱۷ – اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه
۳ – ۷۱۷ – اثر حرارتی جریان اتصال کوتاه
۴ – ۷۱۷ – شاخصه های اصلی وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه ۶۱۷– نحوه محاسبه حداکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر
۶ – ۲۱۷ – وسایل محدود کننده توان اتصال کوتاه
۷ – ۷۱۷ – اتصال کوتاه با زمان قطع بسیار کوتاه و حفاظت پشتیبان
۸ – ۷۱۷ – مواره حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه ۷۱۸- حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان
۷۱۹ حفاظت هادی خنثی
۷۱۹-و- پیشگفتار
۷۱۹-ا- حفاظت هادی خنثی در سیستمهای TN و TT
۲ – ۷۱۹ – حفاظت هادی خشی در سیستم IT
۳ – ۷۱۹ – قطع و وصل هادی خنشی ۷۲۰- هماهنگی حفاظتهای اضافه بار و اتصال کوتاه
۱ – ۷۲۰ – حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده از یک وسیله ۷۲۱- محدود شدن جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه به علت مشخصه های مدار
پیوست ۱- مفاهیم و تعریفهای مربوط به برآورد بار ۷P1 – تعريفها
پیوست ۲- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از روش ۵۲۳-۵-IEC364) (فشار ضعیف)
۷P2– کلیات
۱ – ۷P2 – ملاحظات عمومی
پیوست ۳- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای خلاصه ۰۱۰۰
۷P3- و- کلیات
۱ – ۷P3- مطالب مربوط به جدول ۱-۷P3
۲ – ۷P3 – جدولهای ۲- ۷P3 و ۳ – ۷P3 و ۴-۷P3 3 – 7P3 – ضرایب تصحیح برای جدولهای ۲ – ۷P3 و ۳ – ۷P3
پیوست ۴- حداقل سطح مقطع هادیها (فشار ضعیف) ۷P4-م- کلیات
۱ – ۷P4 – هادی‌های برقدار
۲ – ۷P4 – هادی حفاظتی (PE و هادی مشترک حفاظتی خنثا (PEN در سیستم IN)
۳ – ۷P4 – هادی اتصال به زمین (E)
۴ – ۷P4 – هادی‌های همبندی برای همونتاژ کردن (PA)

فصل هشتم- افت ولتاژ در مدارها

۸۰۰- پیشگفتار
۸۰۱- استاندارد افت ولتاژ در مدارهای فشار ضعیف طبق ۶۰۰۳۸
IEC ۸۰۲- تأثیر شاخصه های مدار در افت ولتاژ
۸۰۳- محاسبه افت ولتاژ
۸۰۴- مطالبی درباره مقاومت
پیوست ۱- نحوه محاسبه افت ولتاژ در یک خط با نقاط متعدد برداشت نیرو در طول آن
۸P1- کلیات
۱ – ۸P1 – محاسبه افت ولتاژ در یک خط با نقاط برداشت متعدد و سطح مقطع ثابت
۲ – ۸P1s – محاسبه افت ولتاژ در یک خط با چند نقطه برداشت در دو حالت

بنیاد مهندسی ایران

bonyadnet.com

وزن 300 گرم
ابعاد 20 × 17 × 1 سانتیمتر

1 دیدگاه برای راهنمای مبحث سیزدهم (13) راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

 1. سحر

  نمی فهمم چرا این کتابو موجود نمی کنید!!!!

  • alireza fakhari

   سلام . وقت شما بخیر
   کلا در بازار موجود نیست
   به محض مجود شدن به محصولات اضافه میکنیم
   موفق باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *